Když exekutor přijde k vám domů: Co zabavit smí a co ne?

 Přijít domů a najít tam vykonavatele exekutora, jak vám olepuje vaše věci zabavovacími nálepkami, nepotěší jistě nikoho. Nicméně ani při tzv. mobiliární exekuci, tedy při soupisu a zabavování movitých věcí dlužníka, nelze postihnout všechny věci, které se na místě nacházejí, byť i patří dlužníkovi.

 

Nejprve si ovšem řekněme, kam vlastně vykonavatel exekutora může věci přijít zabavovat. Mylná je totiž představa některých lidí, že se například tím, že se přihlásí k trvalému pobytu na obecním úřadě, tedy tzv. na ohlašovně, vyhnou se návštěvě exekutora u sebe doma. Vykonavatel exekutora totiž může vstupovat i do prostor, kde dlužník nijak oficiálně hlášen není, pokud má důvod se domnívat, že dlužník zde má umístěn svůj majetek. Typicky tedy u rodičů či partnera dlužníka. Důvodnost závěru o tom, že dlužník fakticky na místě bydlí, si potom vykonavatelé budou ověřovat zejména dotazy u lidí, kteří v dané budově a bezprostředním okolí bydlí. Indicií bude samozřejmě doručovací adresa dlužníka uvedená v Centrální evidenci obyvatel či na poště, nebo také bydliště manžela dlužníka.

Zabavit vám exekutor obecně nesmí to, co nutně potřebujete k uspokojování hmotných potřeb sebe a své rodiny anebo k plnění svých pracovních úkolů. Zákon také zapovídá postih věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy, pokud tedy jejich počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům.

 Pro jasnou představu v občanském soudním řádu najdete také příkladmý seznam konkrétních věcí, na které exekutor nemůže. Půjde o oblečení (pokud tedy doma nemáte značkové oblečení závratných hodnot, pak si zabavení některých takových kusů lze představit). Dále nesmí být zabaveno obvyklé vybavení domácnosti, tedy například postel, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, věci sloužící k vytápění a palivo nebo ložní prádlo. To vše opět s podmínkou, že cena takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti.

Zapovězen je postih dětských hraček, domácích mazlíčků nebo studijní a náboženské literatury. Samozřejmě vám exekutor nemůže sebrat ani zdravotnické pomůcky. Morální důvody pak stojí za vyloučením předmětů osobní povahy, jako jsou snubní prsten, fotografie nebo písemnosti osobní povahy. Konečně vám vykonavatel nesmí odebrat ani určitou částku peněz v hotovosti, a to konkrétně dvojnásobek životního minima jednotlivce, což v současnosti představuje sumu 6 820,00 Kč. Pokud podnikáte, exekučním postihu nepodléhají ani věci, které nutně potřebujete k výkonu své podnikatelské činnosti, tedy typicky třeba nářadí, které jako řemeslník používáte k práci na zakázkách.

 Na místě samém pak exekutor smí zabavovat pouze věci dlužníka nebo věci ve společném jmění dlužníka a jeho manžela. Pokud by byla zabavena věc, která dlužníkovi nepatří, je třeba, aby se člověk, kterému věc náleží, bránil návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu. Ten je potřeba podat nejpozději do 30 dnů u příslušného exekutora a podložit ho fakturami nebo jinými listinami, kterými prokážete právo k daným věcem, které pojetí do soupisu brání. Pokud exekutor návrhu nevyhoví, můžete se obrátit na soud s vylučovací žalobou. Vždy je tedy třeba aktivního přístupu k řešení těchto otázek a pokud si na vyhotovení zmíněných podání nevěříte, neváhat pak využít právní pomoc.

  

Články Vám přináší náš partner:

www.tvrdkova.cz