Pokuty ve správním řízení pro dopravce

 Vzhledem k tomu, že máme různé informace od řidičů o pokutách pro dopravce, rozhodli jsme se, že využijeme možností zákona o svobodném přístupu k informacím a zeptáme se krajských úřadů na výsledky jejich správních řízení s dopravci.

Text naší žádosti :

Žádám Vás o informaci o počtu ukončených správních řízení i s konkrétními závěry a udělenými sankcemi v jednotlivých případech pro řidiče a pro provozovatele nákladních vozidel v období za 1.čtvrtletí roku 2011.

Jedná se o případy porušení:
1) řízení bez karty řidiče, popř. manipulace se záznamovým zařízením
2) překročení povolených hmotnostních limitů nákladních vozidel
3) překročení povolených dob řízení, nedodržení stanovených dob přestávek a odpočinků (nedodržení  nař. 561/2006/ES)

Nikdo není neomylný, a tak i my jsme dotaz trochu popletli. Chtěli jsme po krajských úřadech informace i o řidičích. Tyto správní řízení s řidiči však provádí úřady s rozšířenou pravomocí, a tak si nyní musíme zatím vystačit jen s dopravci.

 Jako nezisková organizace, jsme žádost poslali přes internetové podatelny krajských úřadů, bez kvalifikovaného podpisu, neboť ten jsme jako nezisková organizace neměli a ani datovou schránku, která není pro občanská sdružení povinná.  Žádosti byly odeslány v pondělí 2.5.2011 v 09,00 hodin.

Jako první reagoval Karlovarský kraj, který nám hned ten samý den ve 14,00 hodin zaslal výzvu k úhradě 4000,-Kč za vyhledání informací. Proti této výzvě jsme podali stížnost, protože částka se nám zdála nadhodnocená a jejich argumentace nesplňovala zákonem stanovené podmínky.  Na základě naší stížnosti nakonec informace dne 10.5.2011 dorazila, a zdarma.

Postupně docházeli i další odpovědi od krajských úřadů, některé emailem, některé doporučeným dopisem a některé dokonce doporučeně do vlastních rukou. Ten poslední případ je Magistrát hlavního města Prahy, který místo odpovědí zaslal dvou-stránkové oznámení, že informaci pro nás hledali pracovníci magistrátu 3 hodiny, použili 2 stránky z tiskárny a dále by museli uhradit 36,-Kč za odeslání informace, čili celkem požadují zaslat částku 792,-Kč. Jejich plus je informace, že za zpracování tohoto dvou stránkového oznámení a poštovného za jeho odeslání do vlastních rukou občanského sdružení si nic neúčtují.

Je s podivem, že krajské úřady posílají tyto informace pravidelně na ministerstvo dopravy, čili musí mít tyto sestavy v náplni svojí běžné práce. Proto nás překvapil požadavek dvou úřadů o úhradu nákladů.

Další perličkou byl telefonát z jednoho odboru dopravy, který požadoval zaslání naší žádosti poštou s razítkem a podpisem. Když jsem reagoval tím, že v příloze e-mailu byl náš dotaz v PDF, včetně naskenovaného razítka a podpisu, tak mi bylo řečeno, že není jistota, že jsem ten oprávněný, kdo informaci žádá. Prostě, chyběl jim nějaký důkaz, že jsem to já, kdo informaci požaduje. Říkám, voláte na telefon uvedený v žádosti – zvedl jsem ho a existuji, naše webové stránky fungují, naše občanské sdružení je v registru na MV ČR. Nakonec jsem jej přesvědčil a žádost dorazila.   *

Byla to nová zkušenost a je vidět, že se stále musíme učit. Každá komplikace, nesrovnalost nás vyučí tak, že v budoucnu budeme podávat tak jasně formulované žádosti o informace, že dotazované organizaci nezbude nic jiného, než nám odpovědět.

V příloze tak můžete vidět alespoň orientační informace o počtech správních řízení na daném krajském úřadě, včetně celkové částky vybrané na pokutách. Je i vidět aktivita daného krajského úřadu.

 Mohu všem našim čtenářům slíbit, že budeme dále v těchto dotazech na státní úřady pokračovat a budeme se snažit získávat informace pro řidiče a ostatní veřejnost.

 Příloha : tabulka.xls

Za Sdružení řidičů CZ, o.s. sepsal  Pavel Lukáš

*  Doplnění - Sdružení řidičů má již digitální podpis a může tak posílat žádosti digitálně podepsané.

 

OMLUVA - omylem jsem prohodil dva sloupce u Krajského úřadu - Moravskoslezského, nyní je tabulka správně.