Přetěžování vozidel a jeho následky. 

    Připravili jsme pro Vás sérii článků, ve kterých zmíníme reálné problémy řidičů, k nimž se vyjádří náš partner, poskytovatel Pojištění právní asistence společnost AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.. Dozvíme se, co pro své klienty podnikne, jakým způsobem pomůže a co vše bude potřebovat k úspěšnému vyřešení případu.
Na web Sdružení řidičů CZ www.proridice.eu se obrátil se žádostí o pomoc řidič sklápěcího vozidla, převážející stavební materiál v okolí Prahy. Ten se dostal do velmi nepříjemné situace týkající se přetěžování jeho vozidla. Protože se této problematice velmi podrobně věnujeme, rozhodli jsme se požádat o radu právníky z pojišťovny právní ochrany. 
   

      Dobrý den, dostal jsem se do sporu se zaměstnavatelem, ve kterém mě kromě pokuty a udělení trestných bodů ve správním řízení, hrozí i soud se zaměstnavatelem o náhradu škody. Jezdím s velkoobjemovým sklápěčem tzv. „osmikolkou“ a pracuji na stavbách v okolí Prahy již třetím rokem. Po celou dobu mého zaměstnání, na mě zaměstnavatel vyvíjí tlak a nařizuje mi překračovat povolenou hmotnost vozidla, téměř o 100 % nosnosti, tedy při povolených 16 ti tunách, musím vozit i 30 tun nákladu. Pokud tak neudělám, hrozí mi okamžitou výpovědí, pro hrubé porušení pracovní kázně (neuposlechnutí přímého nadřízeného). Na moje dotazy ohledně případného postihu od kontrolních orgánů, mi vždycky odpověděl, že to zařídí, protože má známé, jak na policii, tak i na odboru dopravy. Nemusím se prý ničeho bát, protože stejně nikde nikoho nekontrolují. Postupem času se stalo běžné, a automatické, přetěžování při jakékoliv nakládce. Před třemi týdny jsem byl zastaven ke kontrole, jejíž součástí bylo i vážení vozidel. Samozřejmě jsem byl přetížen.

      Telefonoval jsem tedy zaměstnavateli, sdělil jsem mu, že právě projíždím kontrolním vážením a požádal ho o slibovanou pomoc. Než se vše zdokumentovalo, přijel šéf na místo kontroly. K mému překvapení, se s ním ale nikdo nebavil. Nakonec mu sdělili, že proti němu, jako provozovateli přetíženého vozidla, bude zahájeno správní řízení, v němž mu hrozí pokuta do 500 000 Kč. V tom okamžiku začal tvrdit, že o ničem nevěděl, a veškerou vinu sváděl na mě. Hrozí mi právníky a soudem, kde prý na mě bude vymáhat všechny peníze, které bude muset zaplatit, protože jsem prý úmyslně, bez jeho vědomí, překročil povolenou hmotnost vozidla, a to opakovaně, což prý lehce dokáže kopiemi vážních lístků, za dobu trvání mého pracovního poměru. Když jsem mu připomněl jeho nátlak, který na mě vyvíjel, jen se mi vysmál, protože nemám žádné důkazy. Můžete mi prosím poradit, co mám dělat? Bojím se, že nebudu mít dostatek peněz na zaplacení pokuty, natož abych ještě sehnal peníze na právníka.

 Reakce AXA ASSISTANCE :

V rámci pojištění právní ochrany řidiče je dle všeobecných a zvláštních pojistných podmínek kryto jak správní řízení v souvislosti s provozem vozidla, tak i pracovně-právní spory. Ovšem hned na úvod je třeba poznamenat, že v případě poskytnutí právní asistence naší společností je vždy rozhodující, zda lze jednání potažmo zavinění řidiče označit za úmyslné či nedbalostní. U úmyslného jednání bychom bohužel byli nuceni právní asistenci odmítnout.

V případě přetížení vozidla musíme v prvé řadě od sebe odlišit odpovědnost řidiče za spáchaný přestupek a odpovědnost zaměstnavatele, jakožto právnické osoby, za správní delikt. Už z názvosloví je patrné, že pro každý ze subjektů platí zcela odlišný režim. Zatímco za přestupek odpovídá pouze fyzická osoba a jedním z formálních znaků přestupku je zavinění pachatele. Naopak u správního deliktu právnické osoby není zavinění rozhodující a zaměstnavatel odpovídá v takovém případě objektivně. Pro uložení sankce tedy není bráno v potaz, zda o přestupku řidiče věděl, či nikoliv. Jak již bylo naznačeno, sankce bude uložena jak řidiči, tak společnosti. Řidiči hrozí v přestupkovém řízení uložení pokuty podle zákona o pozemních komunikacích až do výše 30.000,- Kč a následné uložení administrativního opatření (v případě tohoto přestupku tři body). Pro provozovatele jakožto podnikatele je tato situace dramatičtější, protože mu ve správním řízení může být uložena pokuta až do výše 500.000,- Kč. Právní úprava v zemích EU je v zásadě obdobná.  

V pracovně-právní rovině zaměstnanec odpovídá pouze za jím zaviněnou škodu. Jak již bylo uvedeno výše, pojmovým znakem přestupku je právě zavinění. V případě, že řidič bude uznán vinným ze spáchání přestupku, může zaměstnavatel takovéto rozhodnutí použít v procesu vymáhání náhrady škody po zaměstnanci. Z hlediska odpovědnosti za škodu zaměstnance zaměstnavateli je rozhodné, zda zaměstnanec způsobil škodu zaměstnavateli úmyslně či z nedbalosti. Ve většině případů se jistě bude jednat o nedbalostní jednání. V takovém případě odpovídá zaměstnanec zaměstnavateli za škodu až do výše 4,5 násobku průměrného měsíčního příjmu. U úmyslného jednání odpovídá za způsobenou škodu v plném rozsahu.

Na závěr bychom chtěli poznamenat, že je povinností zaměstnavatele prokázat a seznámit zaměstnance se způsobenou škodou a je právem zaměstnance její důvodnost a výši zpochybnit. Zaměstnanec by se mohl odpovědnosti za škodu zcela zprostit, například prokázáním skutečnosti, že jednal na zaměstnavatelův příkaz. Na odpovědnosti za spáchaný přestupek se tím ovšem nic nemění.

                                                              Vypracovala Mgr. Lenka Nevečeřalová

-----------------------------------------------------

Možnost sjednání pojištění právní ochrany řidiče najdete zde :

http://portal.proridice.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=109:pojitni-pravni-ochrany-idie&catid=1:latest-news&Itemid=50