Aktuální novinky z dopravy pro Vás připravujeme ve spolupráci s vydavatelstvím Verlag Dashöfer, nakladatelství spol. s r.o., www.dashofer.cz

 

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o silniční dopravě

Předpis stanovuje způsob vedení záznamu o době výkonu činností u přeprav podnikatelem, jenž sám řídí velké vozidlo.

http://www.dlprofi.cz/novela-provadeci-vyhlasky-k-zakonu-o-silnicni-doprave-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFgD_ZacCBWjJnGPOsEYHWDs/  

 

Novela zákona o silniční dopravě upravuje podmínky provozování taxislužby a příležitostné osobní silniční dopravy

Nákladní dopravce bude zajímat změna posuzování spolehlivosti podnikatele nebo nové ustanovení, jenž stanoví pravidla pro výkon činností podnikatele, jenž sám řídí velké vozidlo.

http://www.dlprofi.cz/novela-zakona-o-silnicni-doprave-upravuje-podminky-provozovani-taxisluzby-a-prilezitostne-osobni-silnicni-dopravy-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFlL4pssauLY-wfVeeFit1kc/  

 

Náklady na dopravně psychologické vyšetření po novele zákona o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb. upravuje povinnost podrobit se dopravně-psychologickému vyšetření.

http://www.dlprofi.cz/naklady-na-dopravne-psychologicke-vysetreni-po-novele-zakona-o-silnicnim-provozu-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFug8DcbfpfgogdqzthjjZzY/

 

Zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií

Nové nařízení vlády stanoví zařazení vozidel do emisních kategorií, vzory a ceny emisních plaket a pravidla pro označování vozidel plaketami.

http://www.dlprofi.cz/zarazeni-silnicnich-motorovych-vozidel-do-emisnich-kategoriiv-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFpVw6uJR2K9yU7_l454XSpw/