Ve spolupráci se serverem http://www.dlprofi.cz/ - DOPRAVA - LOGISTIKA, Vám přinášíme novinky z dopravy a aktuální informace.

Rovnocennost skupin řidičských průkazů

Nové rozhodnutí Komise aktualizuje tabulky rovnocennosti skupin řidičských průkazů. Vztahuje se na všechny platné řidičské průkazy vydané členskými státy, které jsou v oběhu.

http://www.dlprofi.cz/rovnocennost-skupin-ridicskych-prukazu-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFq2o_1hetl42Tmfcju4Hoa0/

  Osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravujících zvířata

Nová vyhláška upravuje odbornou způsobilost řidičů na úseku přepravy zvířat.

http://www.dlprofi.cz/osvedceni-o-zpusobilosti-pro-ridice-a-pruvodce-silnicnich-vozidel-prepravujicich-zvirata-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFoeD4rtZI5eRK6ppxPDGKPg/

 

Doplňky k ADR pro rok 2013 zveřejněny

Sdělení č. 8/2013 Sb.m.s. přináší oficiální znění dohody ADR pro následující dva roky.

http://www.dlprofi.cz/doplnky-k-adr-pro-rok-2013-zverejneny-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFl7gt5AWm4SPoX0swTYlO5c/