Centrum služeb pro silniční dopravu si Vás dovoluje pozvat
k odbornému setkání pod názvem

„D E N   P R O Ř I D I Č E“

dne 5. června 2013, v době od 9:00 – 17:00 h

na odstavné ploše odpočívky dálnice D11 v km 36, směrem
na Prahu, které pořádá v rámci svého programu zaměřeného
na dopravně-preventivní činnost v oblasti nákladní dopravy za účasti
pracovníků Mobilních expertních jednotek a pracovníků BESIP Teamu
pro řidiče, dispečery a dopravce.

 

Na vyhrazeném prostoru budou umístěna jednotlivá předváděcí a
konzultační pracoviště odborných pracovníků, kteří si rádi vyslechnou

Vaše podněty a zodpoví dotazy z těchto oblastí:

Hmotnosti a rozměry vozidel (kontrolní vážení)
Dodržování sociálních předpisů (nař. (ES) č. 561/ 2006, AETR)
Zajištění a upevnění nákladu
Přeprava nebezpečných věcí (ADR)
Přeprava zkazitelných potravin (ATP)
Technický stav silničních vozidel
Právní předpisy v nákladní dopravě
Zásady bezpečné jízdy
Záznamové zařízení (tachograf) včetně vyhodnocení záznamových listů a karet
řidičů bez případného postihu

Doprovodný program:

VOLVO Truck Czech, s.r.o. – ukázka zajištění a upoutání nákladu
3M - Reflexních materiály – nápadné značení, příklad správně označeného vozidla
Mezinárodní sdružení optiků a optometristů – bezplatné vyšetření zraku

Prvních padesát návštěvníků od nás obdrží malou pozornost.