Ve spolupráci se serverem http://www.dlprofi.cz/ - DOPRAVA - LOGISTIKA, Vám přinášíme novinky z dopravy a aktuální informace.

 

Nová vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

Předpis nahrazuje vyhlášku č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací.

http://www.dlprofi.cz/nova-vyhlaska-o-uzivani-pozemnich-komunikaci-zpoplatnenych-mytnym-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFkvBLsWAkxQV9F0gb2wSt3U/

 

Užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

Nově stanoví komunikace podléhající časovým poplatkům a vzory kupónů samostatný předpis.

http://www.dlprofi.cz/uzivani-pozemnich-komunikaci-zpoplatnenych-casovym-poplatkem-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFmSxYCXom1OM9aeeJxl-NNY/

 

Novela směrnice o řidičských průkazech

Předpis upravuje povinnost pro řidiče vozidel skupiny C1 prokazovat během zkoušky řízení znalost předpisů nebo vybavení, jež se týkají profesionálních řidičů.

http://www.dlprofi.cz/novela-smernice-o-ridicskych-prukazech-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFpGcYTjz5B3TnZAGfpGfOwo/

 

Směrnice reagující na ADR 2013

Směrnice 2008/68/ES byla novelizována, aby byla v souladu s ustanoveními dohody o přepravě nebezpečných věcí podle ADR 2013.

http://www.dlprofi.cz/smernice-reagujici-na-adr-2013-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFiUOJLXbuawm8U9NF4avHcI/

 

Turecko a Úmluva o společném tranzitním režimu

Turecko přistoupí k Úmluvě o společném tranzitním režimu. Nové rozhodnutí zavádí přechodné období, při kterém mohou být používány tiskopisy bez tureckého znění.

http://www.dlprofi.cz/turecko-a-umluva-o-spolecnem-tranzitnim-rezimu-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFhWsYBLwA0hueE61ttPd92s/

 

Stravné a průměrná cena pohonných hmot pro rok 2013

Nová vyhláška nahrazuje vyhlášku č. 429/2011 Sb.

http://www.dlprofi.cz/stravne-a-prumerna-cena-pohonnych-hmot-pro-rok-2013-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFkvBLsWAkxQVnZAGfpGfOwo/

 

Sazby zahraničního stravného pro rok 2013

Vyhláška č. 392/2012 Sb. nahrazuje od 1. ledna 2013 vyhlášku č. 379/2011 Sb.

http://www.dlprofi.cz/sazby-zahranicniho-stravneho-pro-rok-2013-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFtvOBvXXhop98U9NF4avHcI/