V Kraji Vysočina začala probíhat akce „Motorka pro radost, ne pro smrt“, pod záštitou Krajského koordinátora BESIP pro Kraj Vysočina pana Milana Stejskala, která je určena pro 4. ročníky středních škol v celém Kraji Vysočina. Chceme navštívit všechny obce s rozšířenou působností, ve kterých je větší počet středních škol. Tato akce probíhá ve spolupráci s organizací MOTOTREBIC.CZ, MOTO HB, PČR Kraje Vysočina, HZS Kraje Vysočina, ZZS Kraje Vysočina. Akce budou pořádány v kinosálech abychom mohli oslovit co nejvíce žáků v daném místě konání. Samotný výklad všech zúčastněných je z běžného života tak jak to osud chtěl. Celé vystoupení trvá cca 2hodiny. Začátek vystoupení bude vždy od 10.00 hod.

Program je rozdělen na dvě části:

I. Část programu - Motorka pro radost, ne pro smrt – MOTOTREBIC.CZ – výklad je zaměřen na vývoj motorek, je věnována pozornost výkonu, technickému stavu, způsobu jízdy, oblečení, stoupajícímu se počtu motorkářů a jejich nehod. Dále na osobní zkušenosti zúčastněných motorkářů (nebezpečné situace, nehody…). Závěrem první části je vyprávění motorkáře, který byl přímím účastníkem dopravní nehody, ze které si nese i následky.

 

II. Část programu – Motorka pro radost, ne pro smrt - PČR, HZS, ZZS – Kraje Vysočina – výstup jednotlivých IZS probíhá postupně, každý výstup trvá cca 20minut, je věnována pozornost dopravním nehodám, které budou podrobněji vysvětleny – vlastní zážitky přednášejících.      

Dne 25.01.2013 se konala ve Střední průmyslové škole Třebíč první akce „Motorka pro radost, ne pro smrt“. Této akce se zúčastnilo cca 150 žáků.

Další akce je plánována na den 18.02.2013 v Jihlavě, kino DUKLA.

 

S pozdravem

Milan Stejskal

Krajský koordinátor BESIP pro Kraj Vysočina