Zamyšlení nad situací v české dopravě

Neustále slyšíme od naší vlády, jak nemá peníze na zdravotnictví, důchody, opravy silnic, jak musí zvýšit DPH, mýto a naopak nemůže snížit spotřební daň z PHM a takto by šlo vyjmenovávat ještě hodně dlouho.

Podívejme se na obor, ve kterém se pohybujeme, a to je silniční doprava a konkrétně na mzdy řidičů. To si naši zákonodárci opravdu myslí, že řidič, který musí mít řidičský a profesní průkaz, školení ADR, psychotesty, každoroční školení, musí znát spoustu zákonů a nařízení a toto vše začínajícího řidiče stojí minimálně 40.000,-Kč, bude dělat za zaručenou mzdu, která je u řidiče nad 3,5t 9.800,-Kč?

Odpověď je jednoduchá a všeobecně známá, ano ve většině případů, za tuto mzdu opravdu pracuje, ale tyto peníze jsou vypláceny oficiálně, z této sumy jsou odváděny daně a odvody na sociální a zdravotní pojištění. Ale k této mzdě dostává minimálně ještě jednou tolik takzvaně bokem.

Můžete namítnout, že ho za tuto mzdu pracovat nikdo nenutí, ale při stavu jaký v dopravě panuje, mu na tyto podmínky nezbývá nic jiného než přistoupit, nebo opustit svůj obor a pokusit se najít jinou práci, což v současné době a v některých oblastech, je dost problematické. Je tu i další a nejpravděpodobnější možnost a to, že skončí na úřadu práce.

O kolik stát přichází při tomto způsobu odměňování řidičů, když jen odvody činní 34% si každý dokáže spočítat.

Toto stát nezajímá? Nezajímá ho, že přichází o peníze? Nezajímá ho, že zaměstnanci v dopravě nesmí být nemocní a kolik, nebo zda vůbec budou mít důchod?

Asi opravdu nezajímá, když si nedokáže ohlídat ani to, kdo a za jakých podmínek provozuje přepravu pro firmu, která získala 10 let daňových prázdnin.

A jak to tam chodilo a chodí dnes?

Byla tato firma – spedice – dopravce. Tento dopravce měl vše v pořádku, jak vozidla, návěsy doklady k nim, platil mzdu dle zákona, zaručenou mzdu vysoce překračoval. Řidiči byli spokojení (samozřejmě i zde se našly výjimky). Jednoduše řečeno jedna z mála velice dobrých firem u nás.

Taková firma musí samozřejmě jezdit za reálné ceny a nemůže v cenách za dopravu jít „pod cenu“, jak se běžně děje. Samozřejmě se stala pro spedici drahou, a jak to dopadlo? Našla se firma spedice, která nižší cenu nabídla a tato solidní firma (dopravce) musela skončit.

 Dnes je firma – spedice – další spedice – a najmutí dopravci. Návěsy sice nové, ale že by v jedné zemi EU nemusely být zakládací klíny? Že nemají zelenou kartu? Že mají pouze kopii osvědčení o registraci, která nelze předložit. Najmutí dopravci vozidla různého stáří a platí tak, jak jim situace umožnuje, tj. většinou státem zaručenou mzdu, max. minimálně navýšenou.

Když to shrneme, díky této firmě přišlo cca. 150 řidičů o mzdu, která byla odpovídající jejich profesi. Dnes pro novou spedici pracuje cca. 70 řidičů s polovičním oficiálním platem.

Pár orientačních čísel, ze mzdy 150 řidičů firma odvedla přibližně milion korun, dnes ze 70 řidičů je to přibližně 240 000,-Kč. Jednoduše řečeno je to míň než polovina.

Opět dopravce, kteří vzali práci pro tuto spedici moc obvinovat nemůžeme, když situace je všude podobná. Co jim jiného zbývá, bud tuto práci vzít a dát řidičům aspoň nějakou práci, nebo na tyto podmínky nepřistoupit a řidiči budou bez práce.  A i kdyby na tyto podmínky nepřistoupil žádný dopravce, v CZ takováto spedice si najde řidiče z jiných států, kteří ji to rádi budou jezdit.

Co z toho plyne?

Dokud se stát a odpovědné orgány nezačnou už konečně zajímat o stav, který v dopravě panuje, o kolik přichází peněz, nic se bohužel nezlepší. Dál si bude stěžovat, že na nic nejsou peníze a na druhé straně mu unikají miliony.

Dokud se dopravci nespojí a nestanoví si minimální ceny, dokud se nespojí řidiči a nebudou bojovat za svá práva a za zlepšení situace v dopravě nic se nezmění.

Bohužel tyto „kdyby“ jsou u nás sci-fi, takže dál budeme nadávat na parkovištích a u piva? Anebo se pokusíme změnit aspoň to, co je v našich silách? Vždyť jakákoliv změna k lepšímu, je přeci i v našem zájmu.

Bohužel zatím to tak nevypadá, stačí se podívat kolik lidí podepsalo právě probíhající petici za zavedení větší odpovědnosti odesilatele za dodržování váhových limitů nákladních vozidel, nebo kolik řidičů je členy Sdružení řidičů CZ, o.s., které se snaží všemi dostupnými prostředky pomáhat řidičům a změnit, ne právě dobrou situaci v dopravě.

                                Zamyšlení zapsal POSA