Revoluční změna v maximálních povolených rychlostech pro nákladní auta nad 7,5 tuny na Anglických silnicích.

 

Od 6. Dubna roku 2015 vejde v platnost v Anglii a Wales nařízení 2014 No. 3552, které zvyšuje maximální rychlost pro nákladní auta nad 7,5 tuny. Revoluční je proto, že maximální rychlosti, které se tímto nařízením mění, byly stanoveny v roce 1960.

POZOR, tato změna neplatí pro Skotsko !!!

Maximální rychlost na silnicích, kde jsou auta i v protisměru oddělena jen čárou na zemi ( bez středových svodidel ) v nezastavěné oblasti, je stávající maximální rychlostní limit 40mph ( 64km/h) navýšen na 50mph ( 80km/h )

Maximální rychlost na silnicích, kde jsou auta v protisměru oddělena středovými svodidly v nezastavěné oblasti, je stávající maximální rychlostní limit 50mph ( 80km/h) navýšen na 60mph ( 96km/h )

 

V návaznosti na tuto revoluční změnu je podle mě ideální čas si připomenout a oživit pravidla silničního provozu v Anglii a také všechny změny, které se v Anglickém provozu změnili za posledních několik let.

 

Troška historie pro ty, kteří si stěžují, že Angličané jezdí po špatné straně:

Ještě v dobách kdy lidé neměli ponětí o dopravním prostředku jako je auto, začali lidé zjišťovat, že ve velkých městech dochází k hustému dopravnímu provozu tvořenými jezdci na koních, kočáry taženými koňmi a jinými dopravními prostředky.

 

V té době bylo zakotveno v pravidlech dopravního provozu ježdění po levé straně, které bylo určeno z nasedání na koně. Znalci koní potvrdí, že na koně se nasedá z levé strany. Následně bylo pro jezdce na koni jednodušší po nasednutí z chodníku se rozjet po levé straně. Nepodařilo se mi zjistit, kdo byl vynálezcem jízdy vpravo, ale tuto novotu do České republiky přinesl začátkem druhé světové války Hitler s tím, že se původní ježdění vlevo změnilo na ježdění vpravo ze dne na den. Anglie je trochu hrdá na to, že Hitler při svém válečném tažení na tyto ostrovy nevstoupil a proto také neměla důvody stranu jízdy měnit. Až se někdy v Anglii objevíte, vzpomeňte prosím Vás, na tuto historii než začnete nadávat, že jsou ti Angličané nějací divní svou jízdou vlevo.

 

 

Několik úplně základní pravidel při řízení vozidla v Anglii převzatých z turistické příručky:

- jezdí se na levé straně cesty

- vždy se předjíždí jen vnějším pruhem a to pravým

- neblokujte střední jízdní pruh, když je levý jízdní pruh ( vnitřní ) volný

- když přijíždíte ke kruhovému objezdu, dejte přednost účastníkům dopravního provozu přijíždějící z pravé strany, není li značeno jinak

- musíte pokaždé zastavit, když svítí červený dopravní signál

- nesmíte řídit více jak 30 mph ( 48 km/h ) v zastavěné oblasti

- všem dopravním značkám se musíte podřídit

- všechny vozidla musí dát přednost záchranným a pohotovostním vozidlům

- použití klaksonu ( zvukové houkačky ) není povoleno v zastavěných oblastech v době od 23:00 do 07:00 hodin

- nesmíte jezdit ve vyhrazených jízdních pruzích pro autobusy ( červená bus lines ) ve vyhrazených hodinách, sledujte dopravní značky na kraji, kde jsou vyznačeny vyhrazené hodiny

- je nezákonné použít mobilní telefon, když řídíte. Když potřebujete zavolat, nejdříve najděte místo na zastavení a zastavte a až potom telefonujte

 

Při řízení jakéhokoliv dopravního prostředku je taktéž zakázáno telefonování za jízdy bez použití handsfree a za použití sluchátek v situaci, že je máte v obou uších. Tím, ale není oficiálně povoleno telefonování při řízení za použití handsfree. Vše je na posouzení policisty. Jestliže policista uzná, že při řízení auta a současném telefonování za použití handsfree ohrožujete silniční provoz, může vás na místě pokutovat, nebo nechat na vás uvalit vazbu.

 

POZOR Ve Skotsku je zakázáno při řízení jakéhokoliv dopravního prostředku kouření cigaret!!!

 

Toto jsou některé pravidla pro řízení ve Velké Británii, nutné pro zapamatování. Jestliže plánujete řízení auta během návštěvy Británie, přečtěte si kompletní pravidla silničního provozu ( https://www.gov.uk/highway-code ) před nasednutím do auta.

 

 

 

Přednost v jízdě na křižovatkách rozlišených i nerozlišených a na kruhových objezdech

 

Na žebříčku priorit určení přednosti je na prvním místě policista, pak světelné signály, svislé dopravní značky a v Anglii speciálně vodorovné dopravní značení ( jednoduše čáry na cestě viz. obrázky )

 

 

 

 

 

Toto vodorovné značení určuje přednost vozidel na křižovatkách, jednoduše řečeno kdo má před sebou čáru, musí dát přednost tomu, kdo nemá čáru před sebou.

 

V Anglii NEPLATÍ ani pravidlo levé ruky, ani pravidlo pravé ruky, nebo přednost vozidla přijíždějícího z leva ani přednost vozidla přijíždějícího zprava!!!

 

Nesčetněkrát jsem řešil otázku nerozlišené dopravní křižovatky. K tomuto tématu, musím upozornit, že v Anglii nejsou nerozlišené dopravní křižovatky a jestliže někde jsou, tak je to spíše výjimka či rarita. Každá křižovatka v Anglii je nějakým způsobem označena a to minimálně dle výše uvedených obrázků. Přesto kdyby jste měli to štěstí a objevili jste se na neoznačené dopravní křižovatce, tak tady uvádím překlad z Anglické legislativy, jak se máte dle platné legislativy na této křižovatce chovat ( pravidla jsou skoro totožná pro situaci, když přijedete všichni na malý kruhový objezd ze všech stran a zastavíte ): Žádná ulice ( cesta ) není hlavní, proto pokračujeme s maximální obezřetností a počítejme se zastavením. Předvídej reakci jiných řidičů, aby jsi mohl kdykoliv zastavit. Přednost s ohledem na přijíždějící vozidla se nemění.

 

Z toho plynoucí doporučení:

 

alternativa I:

 

Ty stojíš a někteří se rozjíždí či pomalu jedou. Nejlepší je je pustit a situace je vyřešená.

 

alternativa II:

 

Stojí všichni, tak se začneš pomalu rozjíždět a budeš sledovat ostatní, když ostatní budou stát tak odjedeš, když se ostatní začnou rozjíždět, tak to musíš zvážit co dál. Nejlepší je zastavit a pustit je. Nikdy nesmíte připustit, aby šel plech na plech !!!

 

Neplatí zde pravidlo, kdo první přijel, první odjede!!! Platí tam prostě výše popsaný odstavec.

 

 

Jak se jezdí na běžném kruhovém objezdu v Anglii:

 

Větší kruhové objezdy ( ale ne ty největší Magic Roundabout ), mají tři a více pruhů a nájezdy a výjezdy na ně jsou dvou a vícepruhé. Pruhy u těchto kruhových objezdů jsou kresleny ve spirále ( šroubovici ) od středu ven. Jedete v jednom pruhu a ten Vás postupně vyvede z kruhového objezdu pryč.

 

Platí zde většinou toto pravidlo:

 

1) Jestliže odbočuji z kruhového objezdu 1/4 najíždím do vnějšího pruhu ( levého ) a po celou dobu mám zapnutý levý blinkr

 

2) Jestliže odbočuji z kruhového objezdu 1/2 ( projíždím ho rovně ) najíždím do středového pruhu a blinkr zapnu až kruhový objezd opouštím

 

3) Jestliže odbočuji z kruhového objezdu 3/4, nebo celou najíždím do vnitřního pruhu ( pravého ) a po celou dobu mám zapnutý pravý blinkr a na konci úkonu ( při výjezdu ) přepnu na levý blinkr

 

Na velkých objezdech je to doplněno informacemi napsanými na cestě v pruzích, na kterou cestu vás vyvezou.

 

 

 

Rozdílné Anglické jednotky

 

To, že Anglie používá jiné délkové jednotky, si určitě všimnete hned na značkách ukazující vzdálenost v m ( mílích ) a rychlost uvedenou v mph ( mílích za hodinu ). Jednoduchý přepočet je, že hodnotu v mílích vynásobíme 1,5 x a máme hodnotu buď v km nebo v km/h.

 

ALE POZOR !!!

  Anglie používá na dopravních značkách jednotky pro určení výšky, šířky a délky vozidla ve stopách a palcích ( feet/inches ). Na ukázku zde uvádím zákazovou značku, je to zákaz vjezdu pro vozidla širší než 2,0 metrů. V dobrém případě jsou před vjezdem do této ulice dva ocelové ( betonové ) sloupy, které mají mezi sebou vzdálenost právě 2,0 metrů. V horším případě tam nejsou a potom je za tou značkou velice úzká ulička ( ze začátku to tak nemusí vypadat ), kde auto širší 2,0 metrů neprojede a hlavně se tam taky neotočí. Tak dávejte si pozor, kam jedete.

 

Větší problém je podjezdová výška pod mosty, která bývá někde značená jen ve stopách a palcích ( feet/inches ).

 

 

 

     Tato značka zakazuje vjezd vozidlům vyšším jak 3,95 m. Je to taktéž maximální průjezdná výška Londýnským tunelem na A102 z jihu na sever, který se jmenuje Blackwall Tunnel. U tohoto tunelu jsou kontrolní lasery, které v případě, že překročíte hodnotu 3,95, vám spustí závory před tunelem. A vám zbyde jen jediná cesta a to na kontrolní stanici tunelu, kde vám dají nejen pokutu, ale také vás pošlou zpět na M25, nebo na Woolwich Ferry.

 

 

 

 

Doporučuji: před vjezdem na Anglický kontinent, si ověřit rozměry vašeho vozidla a v níže uvedené tabulce si vyhledat daný rozměr ve feet/inches a napsat si tento rozměr někde, kde je lehce viditelný ( třeba na palubovku ), protože když v cizí zemi zabloudíte a budete ve stresu, tak už si na ten rozměr nevzpomenete a stačí jen mrknout na palubovku a víte jestli projedete či ne.

 

Tabulka na rychlý převod výšky vozidla na stopy a palce ( feet/inches ).

 

 

 

Rychlosti na silnicích a dálnicích

 

 

Zastavěná oblast*

Cesta, kde auta i v protisměru jsou oddělena jen čárou na cestě ( bez středových svodidel )

Cesta, kde auta v protisměru jsou oddělena středovými svodidly

Dálnice

 

 Druh dopravního prostředku

mph (km/h)

mph (km/h)

mph (km/h)

mph (km/h)

 

 Auta & motocykly
(včetně aut nad 2 tuny)

30 (48)

60 (96)

70 (112)

70 (112)

 

 Caravany, nebo dopravní prostředek s přívěsem
(včetně dodávek a motocyklů)

30 (48)

50 (80)

60 (96)

60 (96) 

 

 Autobusy nebo minibusy
(nepřekračující 12 metrů celkové délky)

30 (48)

50 (80) 

60 (96)

70 (112)

 

Nákladní vozidlo
( nepřekračující 7.5 tun maximum naložené hmotnosti)

30 (48)

50 (80)

60 (96)

70 (112) **

 

Nákladní vozidlo
(překračující 7.5 tonnes maximum naložené hmotnosti )

30 (48)

50 (80) ***

60 (96) ***

60 (96)

 

* The 30 mph limit obvykle platí pro všechny ulice  na všech silnicích s uličním osvětlením, jestliže značky neříkají něco jiného.

** 60 mph (96 km/h) jestliže má kloubový, nebo tažený vlek ( přívěs, návěs ).

*** platné od 6 dubna 2015 ( před tímto datem byla hodnota o 10 mph nižší ).

 

 

Omezení na dálnicích, motorway - dálnice

 

   Na dálnicích je zakázáno zastavovat ( kromě stavu nouze, kdy můžete zastavit na zpevněné krajnici ). Je zakázáno se otáčet a couvat. Nákladní vozidla a autobusy ( kde autobus je vozidlo s více jak osmi sedadly pro pasažéry ) a automobily těžší než 7,5 tuny a auta táhnoucí přívěs a návěs a auta vybavena omezovačem rychlosti nesmí použít pravý jízdní pruh na dálnici o třech a více pruzích.

Dálnici nesmí využívat kdokoliv: učící se řidiči jiní než C+E, invalidní kočár lehčí než 254 kg váhy, cyklisté, motocykly do 50 ccm, zemědělská vozidla, vozidla, která nejsou schopna dosáhnout rychlosti 25 mph ( 40 km/h ) bez nákladu, nebo bez návěsu ( přívěsu ) Chodci a zvířata jsou na dálnici zakázaní.

Při poruše auta na dálnici je řidič povinen udělat maximum, aby dostal vozidlo na krajnici, kde bezpečně zastaví. Řidič musí zapnout výstražný trojúhelník ( neboli všechny blinkry ), nechat zapnutá světla v noci, vysednout z auta a na nejbližším patníku najít, kterým směrem je nejbližší dálniční emergency telefon. A okamžitě se vydat tím směrem, aby přivolal pomoc. Tyto telefony jsou od sebe vzdáleny 1 míli ( 1,5 kilometru ), takže budete mít k nejbližšímu telefonu maximálně 750 metrů. Telefony jsou vždy v jednom místě na obou stranách dálnice, takže vás ani nenapadne chodit z jedné strany dálnice na druhou a vždy použijete telefon na straně dálnice, kde se vám stala porucha. Do telefonu stačí říci úplně základní informace. Traffic Officer bude vědět hned, z kterého telefonu voláte a obratem vám pošle pomoc, která vás maximálně označí a provede další úkony z důvodu bezpečnosti silničního provozu. Nepodceňujte toto zavolání. V případě zastavení na dálnici a nezavolání pomoci tímto telefonem, vás může kterákoliv policejní hlídka pokutovat za veřejné ohrožení silničního provozu na dálnici. Taktéž nespoléhejte na zavolání ze svého mobilního telefonu. Z vyhlášky musíte urychleně použít jen dálniční telefon, a to aby se eliminovaly chyby v případě udání špatné polohy atd…

Na dálnici je zakázáno provádět jakékoliv drobné či větší opravy svépomocí. Taktéž je zakázáno na dálnici umisťovat výstražný trojúhelník, jak jsme zvyklí z ČR. A jakákoliv porucha auta vezoucí ADR musí být neprodleně oznámena policii a to na jakékoliv cestě, nejen na dálnici.

 

Jiná omezení, jiné důležité informace:

 

 

   Žluté pruhy ( šrafování kosočtverce ) v křižovatkách ( yellow boxes junction): je zakázáno v tomto boxu zastavit i třeba vlivem poskakování v dopravní zácpě. Řidič v tomto místě musí předvídat a vjet do boxu až tehdy, když má za boxem dostatečné místo na zastavení celé délky svého vozidla. Výjimka je jen pro vozidla odbočující doprava, kdy vozidlo v tomto případě může najet do boxu a zastavit aby dalo přednost protijedoucím vozidlům a následně dokončilo odbočování doprava.

 

 

 

 

 

 

PŘEHLED POPLATKŮ, KTERÉ NA VÁS V ANGLII ČÍHAJÍ

 

Ještě než vyjedete na Anglickou půdu z lodi, či vlaku, musí mít auta o hmotnosti 12 tun a více zaplacenou Anglickou silniční daň neboli HGV LEVY.
Detailní informace najdete zde:
https://www.eurotunnelfreight.com/uploadedFiles/Content/SupplementaryGuidance_Czech.pdf
http://www.multiservicetolls.com/wp-content/uploads/HGV-Levy-Bands-Rates-Tables-English-0114-Final.pdf
https://www.gov.uk/hgv-levy

 

 

Přehled placených úseků v Anglii:

Dálniční poplatky:

M6

http://www.m6toll.co.uk/pricing/

 

Tunely ( někde je to v kombinaci s mostem ):

Dartford Tunnel (M25 motorway) – POZOR ZMĚNA !!! od 30. Listopadu 2014 nelze platit za průjezd hotově, bližšší detail na :

http://portal.proridice.eu/index.php/posledni-lanky/338-zmny-na-dartford-crossing

 

Mersey Tunnel A59 (Liverpool)

http://www.merseytunnels.co.uk/nossl/html/fees.php

 

Tyne Tunnel (Newcastle)

http://www.tt2.co.uk/tolls.php

 

 

Mosty:

Queen Elizabeth II Bridge (M25 motorway) - POZOR ZMĚNA !!! od 30. Listopadu 2014 nelze platit za průjezd hotově, bližšší detail na :

http://portal.proridice.eu/index.php/posledni-lanky/338-zmny-na-dartford-crossing

 

Severn Bridge (M48 motorway, westbound)

http://www.severnbridge.co.uk/toll_prices.html

 

Second Severn Crossing (M4 motorway, westbound)

http://www.severnbridge.co.uk/toll_prices.html

 

Humber Bridge (A15 road)

http://www.humberbridge.co.uk/toll_information/toll_charges.php

 

Tamar Bridge (A38 road, eastbound)

http://www.tamarcrossings.org.uk/index.aspx?articleid=36387

 

Cleddau Bridge (A477 road)

http://www.pembrokeshire.gov.uk/content.asp?nav=646&parent_directory_id=646&id=11808&language=

 

Forth Bridge (A90 road, northbound)

http://forthbridge.toolazy.me.uk/

 

A533 v Liverpool – nový most Mersey Gateway
https://www.merseyflow.co.uk/toll-charges

A57 Dunham Bridge
http://www.dunhambridge.co.uk/tolls.php

 

Tay Bridge (A914 road, southbound)

 

Erskine Bridge (A898 road)

 

PŘEHLED OMEZENÍ A POPLATKŮ, KTERÉ NA VÁS ČÍHAJÍ V LONDÝNĚ

 

Nízkoemisní zóna v Londýně

     Tato zóna až na drobné výjimky, je ohraničena dálničním okruhem Londýna M25, neboli London Orbital. Vše co je uvnitř, spadá do této zóny. Auta musí být před vjezdem registrována v samostatném systému a dle splňujících emisních limitů bude povinnost zaplatit poplatek, alternativně bude vjezd zadarmo. Prozatím tuto nízkoemisní zónu splňují nákladní auta Euro IV. Ale jestliže nejste registrování v systému, tak vás kontrolní kamery identifikují jako auto, které nesplňuje nízkoemisní zónu a bude vám účtován poplatek 200 liber za každý den vjezdu. A za nezaplacení se uděluje pokuta 1 000 liber. A hlavně zaregistrování vozidla do systému trvá několik týdnů.

Bližší informace najdete na těchto stránkách:

https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone

http://www.epcplc.com/clients/tfl/lez/home.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

London Lorry Control Scheme – aneb noční Londýn pro auta nad 18t

 

    Tato zóna zahrnuje skoro celou plochu Londýna ohraničenou M25 neboli London Orbital vyjma některých hlavních tahů v Londýně jako M1, M3, M4, M11, M25, A1, A2, A3, A4, A10, A23, A41, A40, A205, A406 a několika jiných. Ostatní silnice mají na vjezdu zákazovou značku vjezdu vozidel nad 18t s dodatkovou tabulí časů, kdy se tam nesmí vjet.

Platnost této zóny je Pondělí až Pátek od půlnoci do sedmi hodin ráno a od 21:00 do půlnoci, v Sobotu od půlnoci do sedmi hodin ráno a od 13:00 do půlnoci a v celou neděli. Vjezd do této zóny ve výše uvedené časy je jen na povolení, které lze získat na tomto odkaze:

http://www.londoncouncils.gov.uk/services/londonlorrycontrol/

Pokuta za nedodržení této zóny je 130 liber pro řidiče a 550 liber pro autodopravce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historické centrum Londýna - Congestion Charge:

 

    Je to placená zóna v centru Londýna, která platí pro všechna auta ať již osobní či nákladní ( neplatí pro jednostopé motocykly )

 

Každý, kdo vjede do této zóny, musí zaplatit v den vjezdu poplatek 11,50 liber. Když se platí, až následující den, tak je to 14 liber.

Pokuta za nezaplacení poplatku je 130 liber.

 

Zaplatit jde různými způsoby od SMS ( ale musíte být zaregistrováni ), nebo telefonicky, nebo na spoustě benzínových stanic na speciálním automatu CC.

 

Tato zóna je platná jen pondělí až pátek od 07:00 do 18:00.

Vjezd do této zóny bez povinnosti platit poplatek je v pondělí a pátek od 18:00 do 7:00 ráno, v sobotu, v neděli a v anglický státní svátek.

 

http://www.tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge

 

 

 

 

 

 

Omezení tunelů v Anglii pro vozidla přepravující ADR

 

Dartford Tunnel – M25 – A282, je tvořen dvěma tubusy levý a pravý

Dle ADR se jedná o tunel typu C

Při průjezdu Dartford Tunnel s ADR, musíte před Dartford Tunnel sjet na tomto Junction na kontrolu na levé straně

A282 Canterbury Way – Levý tubus omezení výšky 15´9´´ ( 4,8 m )

A282 Canterbury Way – Pravý tubus omezení výšky 16´6´´ ( 5,02 m )

 

A102 London - Blackwall Tunnel, je tvořen dvěma tubusy, jeden severní starší a nižší ( Northbound – Westbound ) a druhý novější jižní vyšší ( Southbound – Eastbound )

Dle ADR se jedná o tunel typu E

Severní tubus – nové omezení výšky 13´0´´ ( 3,95 m )

Jižní tubus – omezení výšky 15´6´´ ( 4,7 m )

 

A101 London - Rotherhithe Tunnel, je tvořen jedním tubusem

Dle ADR se jedná o tunel typu E

omezení výšky 14´9´´ ( 4,49 m )

omezení šířky 7´3´´ ( 2,2 m )

omezení délky 32´8´´ ( 9,95 m )

 

A1203 London - Limehouse Tunnel

Dle ADR se jedná o tunel typu E

Tento tunel nemá vyznačeno omezení rozměrů

Dá se jednoduše objet přes A13, je to pěkně značeno.

 

A1261 London - India Dock Tunnel

Dle ADR je to tunel typu E

Tento tunel nemá vyznačeno omezení rozměrů

Dá se jednoduše objet přes A13, je to pěkně značeno.

 

A41 Liverpool - Mersey / Birkenhead Tunnel

Dle ADR se jedná o tunel typu D

omezení hmotnosti max 3,5t, ale povolen pro autobusy

omezení výšky 12´9´´ ( 3,9 m )

 

A59 Liverpool - Mersey / Wallasey Tunnel

Tunel je tvořen dvěma stejnými tubusy.

Dle ADR se jedná o tunel typu D

omezení výšky 16´6´´ ( 5,0 m )

A je zpoplatněný http://www.merseytunnels.co.uk/nossl/html/fees.php

 

A739 Glasgow - Clyde Tunnel

Tunel je tvořen dvěma stejnými tubusy.

Dle ADR se jedná o tunel typu D

omezení výšky 15´0´´ ( 4,5 m )

omezení šířky 9´0´´ ( 2,7 m )

 

A19 Jarrow - Tyne Tunnel

Tunel je tvořen dvěma stejnými tubusy.

Dle ADR se jedná o tunel typu D

A je zpoplatněný http://www.tt2.co.uk/tolls.php

 

London - Heathrow Airside Road Tunnel

Dle ADR se jedná o tunel typu E mezi 04:00 ráno až 23:00 a tunel typu C je mezi 23:00 do 04:00 ráno

 

 

Případné dotazy dopravnímu provozu v Anglii rádi zodpovím na diskuzním fóru Sdružení řidičů CZ, z.s. http://board.proridice.eu/

 

©  Autor Milan Slaměník ve spolupráci se Sdružením řidičů CZ, z.s.