Nové vzory pověření k výkonu státního dozoru v dopravě

Vyhláška č. 9/2015 Sb. stanoví náležitosti a vzory pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu.

http://www.dlprofi.cz/a0j5g

 

Zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

Nová směrnice stanovuje rámec pro využití alternativních pohonných hmot, která vykazují potenciál pro dlouhodobou náhradu ropy. Patří mezi ně zejména elektřina, vodík, biopaliva, zemní plyn a zkapalněný ropný plyn (LPG).

http://www.dlprofi.cz/a0j9w

 

Nová vyhláška o registraci vozidel

Nové pojetí vedení registru vozidel si vyžádalo nový prováděcí předpis. Vyhláška č. 343/2014 Sb. nahrazuje od 1. ledna vyhlášku č. 243/2001 Sb.

http://www.dlprofi.cz/a0j0c

 

Nová vyhláška o schvalování technické způsobilosti

Od 1. ledna 2015 upravuje technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích nová vyhláška č. 341/2014 Sb.

http://www.dlprofi.cz/a0i7a

 

Novela vyhlášky o technických prohlídkách a měření emisí vozidel

Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích si vyžádala úpravu provádění technických prohlídek a měření emisí silničních vozidel.

http://www.dlprofi.cz/a0i8h

 

Provádění některých ustanovení týkajících se přístupu k povolání podnikatele v silniční dopravě

Podle první zprávy Komise EU o výkonu povolání podnikatele v silniční dopravě v členských státech je v České republice přes 95 000 oprávněných subjektů. Zpráva bilancuje zejména výdej, pozastavení a odejmutí licencí v jednotlivých státech.

http://www.dlprofi.cz/a0i2r

 

Jak vyplnit karnet TIR

Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) zveřejnila vzorový návod, jak vyplnit karnet TIR.

http://www.dlprofi.cz/a0h8e

 

Režim řidiče mezi dvěma denními dobami odpočinku

Mám dotaz na pracovní režim řidičů. Uvedu příklad. Ve 2:00 hod řidič končí 11 hodin denní doby odpočinku a pak následuje:

http://www.dlprofi.cz/a0h8d

 

Novinky z dopravy Vám připravuje náš partner:

Verlag Dashöfer,
nakladatelství spol. s r.o.
www.dashofer.cz