Nabídka pro dopravní firmy

Chcete mít svoji agendu se záznamy o činnostech řidičů a vozidel v pořádku?

 Pro majitele firem, kteří provozují autodopravu a ještě nesplňují podmínky dané právními předpisy, nebo chtějí splňovat veškeré podmínky uložené právními předpisy, ale nechtějí se zabývat touto činností, máme řešení.

 

 

Nabízíme Vám naše služby v oblasti vyhodnocování stažených dat z karet řidičů a tachografů, záznamových listů (kotoučků).

     Pravidelné stahování dat z digitálních tachografů a paměťových karet řidičů ukládá dopravci článek 10 odst. 5) nařízení EpaR (ES) č. 561/2006 a nařízení Komise (EU) č. 581/2010 kterým se stanovují termíny stažení dat, vyhodnocení - kontrolu dat ukládá dopravci článek 10 odst. 2) nařízení EpaR (ES) č. 561/2006.

Naší činností pro Vás bude:

-          zpracování dodaných datových souborů a záznamových listů,

-          vyhodnocení jednotlivých řidičů a vozidel, zda byly splněny požadavky dané právními předpisy,

-          kontrola a vyhodnocení pracovní doby,

-          vyhotovení protokolů kontrolovaných činností a případných porušení řidiče a dopravce,

-          podání informací o případném porušení, jak dopravci, tak i řidičům,

-          archivace dat a vyhotovených protokolů pro účely pozdější kontroly ze strany kontrolních orgánů,

-          zastupování ve správním řízení v případě zjištěných porušení ze strany správních orgánů,

 Pokud si raději vše děláte svépomocí a máte patřičné znalosti v oblasti legislativy, i pro Vás máme výhodnou nabídku. Můžeme Vám doporučit hardware a software na stažení a vyhodnocení dat z karet řidičů a tachografů, který by Vám pomohl se splněním Vaší povinnosti. Samozřejmostí, je prezentace a zaškolení obsluhy na ovládání programu.

 Další nabídkou je:

-          školení zabezpečení nákladu na vozidle dle ČSN EN 12195 1-5, ČSN EN 12642, ČSN EN 12640, tuto povinnost řidiči ukládá § 52 zákona č. 361/2000 Sb. a § 15 vyhl. č. 341/2002 Sb.

-          Konzultace a řešení problematiky pracovní doby v dopravě,

-          od září 2014 Vám zajistíme zpracování výkazů evidence odpracované doby řidičů.

 

Zahájení sezóny školení pro rok 2014/15, září 2014:

-          profesní školení řidičů

 

Pokud Vás nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat na níže uvedených kontaktech.

 

Kontakt:

 

web: www.tachoscan.info