Po té, co jsem si přečetla článek o odchyceném polském nadměru a následovnou kritiku na facebooku - ne kritiku toho nadměru, ale toho autora článku, mám potřebu trochu k tomu objasnit.

V každém státě platí určité hranice parametrů pro vozidla, která patří mezi 'normální', obvyklá. Na to, aby taková vozidla mohla jezdit, potřebují jenom technický průkaz. Samozřejmě, všude na Zemi je potřeba přepravit občas něco většího a myslím, že všude je na to potřeba extra povolení. Není to bez důvodu, protože silniční síť je stavěna právě na 'obvyklá' vozidla a vše, co je větší, nebo těžší, nemusí všude projet.

V případě těžkých nákladů se v povolení stanoví trasa, která je na takové náklady projektovaná, to znamená, jsou na ní mosty, které jsou na takové váhy dimenzované. V žádosti o povolení se musí uvést přesně rozvory mezi nápravama a zatížení na jednotlivé nápravy, protože nehraje roli jenom celková váha transportu, ale také zatížení na metr čtvereční. To znamená, krátký transport, který váží míň může most zatěžovat víc, než dlouhý transport, který váží víc. V povolení jsou pak také stanoveny podmínky, za kterých transport smí jet a to často pomalé rychlosti přes mosty a jízda za vyloučení ostatního provozu. Tím se snaží stát zvýšit životnost mostů. Bohužel, i mosty, které byly stavěny před dvaceti lety, takže by se dalo říci, jsou nové, nepočítalo se tenkrát s takovým provozem. Na životnost mostů hraje vliv spousta okolností a v případě těžkých tansportů je dokonce důležité, aby řidič na mostě nebrzdil. V případě jízdy bez povolení se transport redukuje na 48 tun a vše ostatní navíc se počítá jako přetížení.
Steným způsobem bych mohla rozebrat dlouhé a vysoké transporty, přičemž zrovna vysoké také mají co do činění s mosty.
Takže trasu stanovenou v povolení musí nadměrný transport dodržet a neměl by samovolně z této trasy uhnout. Každý řidič nadměrného nákladu by si měl být toho vědom. Jízda bez povolení je závažným přestupkem a řidič by měl toto zásadně odmítat. Jestliže se rozhodne jet bez povolení, podporuje kriminální jednání jeho zaměstnavatele. Firma, která jezdí bez povolení, podráží ceny za dopravu, protože cena povolení není zrovna malá. V některých státech se musí na povolení čekat i několik týdnů a jízda bez povolení umožní rychlou nakládku, čímž se znemožňuje poctivým firmám uplatnit se na trhu. Proto jsou důležité vysoké pokuty za jízdu bez nadměrného povolení. I v Německu se v takovém případě často počítá pokuta podle tzv. principu odčerpání zisku. Pokuta je větší, než hospodářská výhoda z přestupku a podle tohoto principu se jedná o pokuty ve výši tisíců €. Tuto vysokou pokutu dostane vždy firma, ne řidič, aby si transportní firma nezamnula rukama, ještě jsme pořád vydělali, příště pojedeme zase bez povolení, vždyť ta pokuta je směšná! K tomu navíc dostává řidič pokutu v obvyklé výši, protože naložením nákladu a vyjetím na silnici přebírá zodpovědnost za průběh transportu. Argumenty, že řidič za to nemůže, že mu disponent přikázal, jsou dětské a směšné. Jednou platí určité zákony a předpisy a každý z nás by je měl respektovat!!

 Helena