Dotaz dopravce – stahování a vyhodnocování dat z tachografů a karet řidičů

Připravili jsme pro Vás další dotaz, tentokráte ale na zcela jiné téma. Oslovil nás jeden dopravce, s dotazem, na plnění všech zákonných norem ohledně tachografů, koleček a karet řidičů. Zakoupil si nějaký program a nějaké zařízení na stahování dat, ale více už neví, co s tím má dělat. Sice se mu něco podařilo stáhnout a načíst do programu – ale co dál už neví.

Obrátil se proto na nás se žádostí o radu, když vidí, že se snažíme radit, stahujeme zdarma karty řidičům a ukazujeme jim jejich přestupky a hlavně vysvětlujeme, jak těmto přestupkům předcházet.

 Ohledně přesného postupu a správného způsobu stahování a vyhodnocování dat jsme oslovili našeho partnera, kterým je firma Centrum dopravního vzdělání s.r.o., která se specializuje nejen na stahování a vyhodnocování dat z tachografů a karet řidičů, ale provádí i školení řidičů na obsluhu digitálních tachografů, nařízení 561/2006, profesní školení, školení ve firmách a v neposlední řadě i školení na zabezpečení nákladu. Jak správně stahovat a vyhodnocovat data ve firmě.

Dobrý den, ve firmě CDVZ.cz se mimo jiné zabývám i vyhodnocováním dat z tachografů, paměťových karet řidičů a analogových kotoučků. K Vašemu dotazu:

1. Povinnost stahovat a vyhodnocovat data je daná nařízením EPaR (ES) č. 561/2006 čl. 10 odst. 5 písm. a) bodu i) a nařízením komise č. 581/2010. Ke splnění povinností je potřeba mít patřičný hardware – zařízení, které umožňuje stahovat data z digitálních tachografů a z paměťových karet řidičů a pro případ kontroly prováděných činností řidičů i software – program, který vyhodnocuje data. Stahování dat se má provádět 1x za 3 měsíce u digitálních tachografů a 1x za 28 dní u paměťových karet řidičů.

2. Důležitým bodem je zajištění kvalitního programového vybavení k vyhodnocování dat, dále je důležité i spolehlivé zařízení pro stahování dat. Zde bych doporučil software i hardware tzv. Download box plus, od společnosti TDT (Truck Data Technology), tato varianta se mi osvědčila, jde o jednoduché a spolehlivé produkty.

3. Dalším bodem je časové rozvržení termínů stahování dat. Hlídat termíny, aby řidiči včas předkládali karty k načtení a aby vozidla nebyla v termínu stahování např. dlouhodobě v zahraničí. I toto lze vyřešit, existují zařízení, která jsou schopná poslat data přes mobilní síť GSM.

4. Samotné stahování není nic složitého, do tachografu se vloží karta firmy, zapojí se zařízení ke stahování dat a stahování se zahájí. Doba stahování je různá, podle nastavení zařízení, podle množství dat apod. Stahování karty řidiče je také jednoduché, karta se zastrčí do boxu a za cca 20 vteřin je karta načtena. Pokud není k dispozici ke stahování download box plus, pak se karta vloží do čtečky, která je připojena k počítači, a data se načtou přímo do vyhodnocovacího programu.

Podrobně rozepsat postup vyhodnocování není v dané situaci možné, jelikož by to vydalo na několik stran a tak alespoň v krátkosti, k obsahu samotného vyhodnocování.

5. Vyhodnocení dat – toto je nejsložitější část celého stahování, hlavní podmínkou je naprostá znalost předpisů souvisejících s činností řidiče i dopravce a vyhodnocením. Všechna data je nutno načíst do programu – naštěstí, program Tagra.eu si poradí, stáhne si z download box plus všechna data najednou. Nyní k samotnému vyhodnocení.

U řidičů vyhodnocujeme (kontrolujeme) především porušování platných předpisů. Dále lze sledovat i odpracovanou dobu řidiče a jeho veškeré aktivity, spojené s činností řidiče. Tato odpracovaná doba je vhodná jako podklad i k plánování další činnosti řidičů.

U vozidel sledujeme především objevené události a poruchy spojené s tachografem, které mohou v některých případech zapříčinit mnoho nepříjemností provozovateli vozidla.

Někomu se tato činnost může zdát složitá, a proto naše firma nabízí dopravcům službu – vyhodnocování dat. Dopravce si tak jen stáhne data, která nám pošle, a o vše ostatní se už postaráme my. Vyhodnotíme přestupky, připravíme protokoly, upozorníme na termíny stahování a další služby a to vše v co nejkratší možné době, dalo by se říct na počkání.

Děkuji za odbornou odpověď a za Sdružení řidičů CZ mohu ještě dodat, že řádným stahováním a vyhodnocováním dat, si může firma ušetřit i značné problémy a finanční postihy, které by hrozily za porušování výše uvedených nařízení.

Spokojeni budou i řidiči, kteří budou vždy upozornění na chyby, kterých se dopouštějí například špatným ovládáním tachografu, a tím pak budou při policejních kontrolách v klidu, protože budou vědět, že mají na kartě zaznamenáno vše, bez porušení nařízení. Tím se pak mohou řidiči přihlásit i do soutěže, kterou vyhlásilo Sdružení řidičů CZ, o.s. ve spolupráci s partnery, Vzorný řidič. Jedná se o řidiče, který bude mít co nejméně přestupků za sledované období. Více informací na webu soutěže:  http://soutez.proridice.eu. Ceny, které věnovali do soutěže naši partneři Centrum dopravního vzdělání s.r.o., Truck data technology s.r.o. a AXA ASSISTANCE s.r.o., jsou hodnotné a jsou určeny právě pro řidiče. Jedná se o program na stahování a vyhodnocování karet řidiče Tagra.eu Trucker, pojištění právní ochrany řidiče a jiné předměty pro řidiče.

Podle informací od řidičů víme, že je stále ještě hodně dopravních firem, kde se nestahují ani tachografy a ani karty řidičů, o vyhodnocování radši ani nemluvím. Nové verze vyhodnocovacích programů již budou evidovat i datum stahování karty řidiče, tak jak tomu je již u stažených dat z tachografů. Nyní bude záležet na kontrolních orgánech, kdy začnou tyto informace využívat a pokutovat tak dopravce, kteří neplní nařízení o stahování dat.

Řidičům, kterým dopravce karty nestahuje, a mají zájem vědět, co mají na kartě řidiče zapsáno, nabízí naše sdružení bezplatné stažení a vyhodnocení dat. Tyto akce pořádáme pravidelně na akcích pro řidiče nákladních aut, ať je to Truckfest - Hradec Králové, Kamionshow – Mnichovo Hradiště, Truck sraz - Zlín či Truckshow - Lužnice. Další možností jsou školení řidičů, které pořádá náš partner Centrum dopravního vzdělání s.r.o.

                                                Za Sdružení řidičů Pavel Lukáš a František Rokoš za CDVZ.cz


REKLAMA: