Exekuce na stravné: Podléhají cestovní náhrady exekučnímu postihu?

 

U řidičů kamionů jsou vedle mzdy velmi významnou složkou jejich příjmů cestovní náhrady. Výši stravného stanoví ministerstvo financí vyhláškou. Dlouhou dobu ale nebylo jasné, jestli exekutoři smějí diety postihovat. Činili tak formou přikázání jiné peněžité pohledávky na výplatu těchto náhrad. Zákon totiž již dříve výslovně uváděl, že cestovní náhrady se nepočítají do čisté mzdy, tudíž nebylo možné se na ně dostat exekučním příkazem na srážky ze mzdy.

 

 

Do situace vnesl světlo až Nejvyšší soud ČR, a to v případu muže, jehož cestovní náhrady byly zaslány rovnou na účet exekutora, který proti němu vedl řízení. Muž se ale s takovou situací nesmířil a vyhledal právní pomoc. Případ nakonec skončil až právě u Nejvyššího soudu a ten rozhodl, že cestovní náhrady exekuci nepodléhají a postihnou je tedy nelze.

 

K tomuto závěru dospěl, když konstatoval, že cestovní náhrady nemají z povahy věci být příjmem jako takovým, nýbrž jen jakýmsi navrácením výdajů, které zaměstnanec musí vynaložit při pracovní cestě, kdy jinak by vlastně tyto útraty vůbec neučinil. Cestovní náhrady se tedy nevyplácí jako ohodnocení práce a ani nijak nenahrazují plat či mzdu. Podle soudců Nejvyššího soudu slouží výhradně k náhradě nákladů na pracovní cestě.

 

Uvedené rozhodnutí výslovně přivítala i Exekutorská komora ČR, neboť nejasnosti ohledně možnosti postihu stravného nebyly po chuti ani jí. „Současně je však nutné upozornit, že soudní exekutoři postihovali cestovní náhrady zásadně jen tam, kde měl zaměstnanec např. minimální mzdu a nepoměrně vysoké cestovní náhrady. V takových případech tedy bylo důvodné podezření, že cestovní náhrady jsou fakticky příjmem, a nikoliv refundací skutečně vynaložených nákladů,“ uvedla k tomu ještě profesní komora exekutorů.

 

 

Články Vám přináší náš partner:

www.tvrdkova.cz