Vysílání zaměstnanců v oblasti přepravy zboží a osob do Rakouska

Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Rakousku níže shrnuje informace popisující postup vysílajících zaměstnanců v oblasti přepravy zboží a osob na základě novely zákona LSD-BG.

https://www.dlprofi.cz/a1p9h

 

Automatizace silniční nákladní dopravy ušetří náklady, sníží emise a posílí bezpečnost provozu. Co však s řidiči?

Mezinárodní dopravní fórum zveřejnilo studii, v níž hodnotí možné dopady na pracovní místa řidičů při přechodu na automatizovanou silniční nákladní dopravu.

https://www.dlprofi.cz/a1p9i

 

Dopravně psychologické vyšetření jako podklad posudku o zdravotní způsobilosti

S účinností novely zákona č. 361/2000 Sb. (20. 2. 2016) bylo v § 87a odst. 6 zrušeno ustanovení o tom, že „dopravně psychologické vyšetření je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti“. Jak nyní postupovat, pokud se nejedná o případy vyjmenované v § 87a odst. 3?

https://www.dlprofi.cz/a1p1k

 

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky k německé minimální mzdě

Informace k uplatňování minimální mzdy v Německu (podle zákona MiLoG).

https://www.dlprofi.cz/a1p1j

 

Zákaz trávení běžné týdenní doby odpočinku řidičů v kabinách nákladních vozů v SRN platí od 25. 5. 2017

Od 25. května 2017 platí v SRN zákaz trávení běžné týdenní doby odpočinku řidičů nákladních vozů v kabinách, a to na základě zákona o změně zákona o nákladní přepravě, zákona o jízdním personálu, zákona o regulaci pracovní doby samostatně výdělečně činných řidičů nákladní dopravy, zákona o provozu na silničních komunikacích a zákona o zřízení Spolkového úřadu pro silniční dopravu, který byl zveřejněn ve Spolkovém věstníku.

https://www.dlprofi.cz/a1o4b

 

Formulář pro písemné prohlášení k odstranění nebo porušení plomby tachografu

Nové prováděcí nařízení Komise EU stanoví vzor jednotného formuláře pro písemné prohlášení k odstranění nebo porušení plomby tachografu.

https://www.dlprofi.cz/a1l3i

 

Dopravci odvádí do infrastruktury více než dost prostředků, ukazuje zpráva Mezinárodní unie silniční dopravy

Silniční nákladní doprava bývá obviňována z toho, že neodvádí dostatek prostředků do silniční infrastruktury. Jak je to doopravdy?

https://www.dlprofi.cz/a1n4g

 

Tisková chyba v nařízení (ES) č. 561/2006?

Mám dotaz k nařízení (ES) č. 561/2006 a podmínkám denního odpočinku při dvou řidičích ve vozidle.

https://www.dlprofi.cz/a1m4d

 

Pravidla pro vysílání pracovníků k poskytování služeb na území Itálie

Informace o minimální mzdě v Itálii.

https://www.dlprofi.cz/a1k7s

 

Novinky z dopravy Vám připravuje náš partner:

Verlag Dashöfer,
nakladatelství spol. s r.o.
www.dashofer.cz