Zimní provoz , na co si dát pozor

V tomto článku bych chtěl profesionálům připomenout, začínajícím poradit a neprofesionálům osvětlit některé zvláštnosti provozu v zimním období. Čím se liší zima od ostatních ročních období je jasné, čím se liší provoz vozidla, ale i samotné řízení si právě připomeneme. Nebudu zde popisovat nutnou kontrolu motoru a součástí vozidla před přechodem na zimní provoz, to necháme do servisu, který o náš vůz pečuje. Začnu tím, co by měl řidič udělat před nastoupením paní zimy , podle hesla „Až se zima zeptá, co si dělal v létě“

Motorová nafta
Při nízkých teplotách se zpravidla objeví závady na palivovém systému díky „zamrzání“ nafty. To je způsobeno nedodržením parametru filtrovatelnosti nafty stanovené ČSN EN 290. Podle této normy má být prodávaná nafta odolná do -10 °C a to v období 1.10 do 15.11, -20°C od 16.11 do 28.2 a konečně -10 °C od 1.3 do 14.4. Nedodržení těchto hodnot vede ke krystalizaci parafínů obsažených v naftě a tím způsobuje ucpání palivového filtru a tím zamezí dodávku paliva do systému. Kontrolou kvality prodávaného paliva se zabývá Česká obchodní inspekce, z jejíchž závěrů vyplývá, že se bohužel ještě vyskytují prodejci, kteří tuto normu nedodržují. Zvláště při prudkém poklesu teplot je velmi vhodné preventivně přidávat do paliva přípravek na zlepšení tekutosti nafty. Tento přípravek je k dostání u čerpacích stanic a většinou se dávkuje v poměru 1:1000 a zlepšuje odolnost nafty nejméně o -5 °C.

Ostřikovače skel
Toto téma by se mohlo zdát zbytečné, neboť asi každý ví, že se musí používat zimní směs do ostřikovačů. Doporučujeme používat nejúčinější směsi a to z důvodu méně častého doplňování a také možnosti prudkých změn okolní teploty. V testech bylo také prokázáno, že z klidové -7°C se prouděním vzduchu při rychlosti 50 km/h zvýší ochlazení kapalin ve vozidle až na – 29 °C. I proto se setkáváme se zamrzáním čelních skel a světlometů i když jsme použili adekvátní nemrznoucí směs okolní teplotě.

Zimní pneumatiky
V poslední době se díky změnám v legislativě spojené se snahou zajistit sjízdnost komunikací v zimním období, stále častěji objevuje požadavek na speciální obutí nákladních vozidel pro zimní období. Proč tomu tak je? Zimní pneumatiky mají v zimních podmínkách podstatně kratší brzdnou dráhu...
Řada dopravců se brání tím, že neexistují pláště pro zimní provoz nákladních vozidel. To není tak zcela pravdivé. Požadavky na nákladní vozidla jsou odlišné od požadavků na osobní auta. Je tedy logické, že tyto rozdíly jsou patrné i v konstrukci pneumatik, ať letních, zimních či chcete-li celoročních.

Zimní pneumatiky jsou v nabídce každého většího výrobce pneu. V našich podmínkách se ale nejvíce využívají tzv. celoroční pneumatiky určené do smíšeného provozu, nebo i lehkého terénu. Jsou označovány zkratkou M+S (bláto a sníh), kdežto u zimních pneu bývá ještě obrázek hor a sněhové vločky (Goodyear). Abychom maximálně využili vlastností, pro které jsou tyto pneu používané musíme dodržet určitá pravidla použití. Zimní pneumatika má lepší záběr, brzdění a ovladatelnost na sněhu ledu a při nízkých teplotách. Je nutné si uvědomit, že styčnou plochu pneumatiky s vozovkou tvoří velmi malá plocha o několika centimetrech čtverečních. Přes tuto plochu se uskutečňují přenosy všech sil – akcelerace, příčné síly při průjezdu zatáčkou a zejména síly vznikající při brzdění vozidla. Pro dosažení ideální směrové stability vozidla je velmi důležité dodržení předepsaných tlaků huštění na přední i zadní nápravě. Jen tak je zaručena správná funkce pneumatiky. Pokud ovšem suma všech sil přesáhne maximum, které je z fyzikálního hlediska možné pneumatikou přenést, dojde ke smyku.

Fyzikální zákony jsou neúprosné. Nelze je obejít, lze se jim jen přizpůsobit a to zejména snížením rychlosti jízdy. To, do jaké míry a jak dlouho udrží pneumatika vozidlo na vozovce, záleží na součiniteli tření. Jeho velikost se odvíjí od vlastností dotýkajících se materiálů – vozovky a pneumatiky. Suchá asfaltová vozovka má větší součinitel tření než mokrá a ta má větší součinitel tření než vozovka zasněžená. Za zhoršených podmínek to na silnici prostě více klouže. To ví každý řidič.
Proto je potřeba dodržet následující zásady:
1) Pro zimní provoz je potřeba použít na záběrových osách pláště s dezény s označením M+S
2) Hloubka dezénu by neměla klesnout pod 6 mm. Většina dnes vyráběných pneu je určena k dodatečnému prořezání a tím využití maximálního potencionálu pláště.
3) Dále je potřeba mít na paměti, že podhuštěné pláště mají menší styčnou plochu s vozovkou a tím horší záběrové a brzdné vlastnosti. Proto je potřeba věnovat pozornost i správnému tlaku v pneumatikách.

Dále je potřeba i zmínit zásady bezpečné jízdy. I při sebelepším dodržováním těchto zásad se můžeme dostat do svízelné situace, kdy nám nezbude nic jiného než použít sněhové řetězy. Ty jsou k dostání u každého prodejce autodílů a jejich cena se pohybuje kolem 5 000 Kč.

 

Zásady bezpečné jízdy

V zimním období je zcela nutné přizpůsobit styl jízdy okolní situaci ještě více než normálně. Je důležité zejména přizpůsobit rychlost, dodržovat větší rozestupy, více sledovat provoz kolem sebe a počítat s delší brzdnou dráhou. Snažíme se o co nejplynulejší jízdu bez zbytečného dojíždění a brzdění za vozidly před námi. Dbát zvýšené opatrnosti zejména na silnicích nižších tříd, k vyhýbání s protijedoucími zvolit bezpečná místa. V lesních úsecích, na mostech, horizontech počítat s větší pravděpodobností výskytu závějí, zledovatělých ploch apod. Před každým klesáním zpomalit na bezpečnou rychlost.

Moderní systémy, ABS, ASR, atd. jsou velmi užitečné, ale nejsou zárukou bezpečné jízdy.
Při jízdě na sněhu dbejte mnohem vyšší opatrnosti. Uvědomte si svoje schopnosti a meze, ale také schopnosti a meze jiných řidičů.
Vyvarujte se velmi prudkého brzdění, změny směru a akcelerace.
Dodržujte větší odstup za vozidlem před Vámi. V zimě má automobil delší brzdnou dráhu než v létě. Brzděte pozvolně, aby nedošlo k zablokování kol a smyku.
Před vjezdem do zatáčky přibrzděte s předstihem, kdy vozidlo ještě jede přímo. Zatáčku projíždějte plynule. Nebrzděte v zatáčce! Pokud musíte brzdit v zatáčce, počínejte si obzvlášť opatrně.
Nasazování řetězů si předem nacvičte. Předejdete tak případným potížím. Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách i hloubku dezénu.
Dalším důležitým bodem je také upevnění nákladu. Nechci říci, že v létě není důležité upevňovat náklad, ale v zimě je větší riziko obtížných a nebezpečných manévrů a tím větší je nebezpečí posunu nákladu na korbě. Pokud k tomu přidáme ještě namrzlé plochy nákladního prostoru, jsme k maléru ještě blíž.