Petice proti přetíženým kamionům

Vážení poslanci, vážené poslankyně, obracíme se na Vás ve věci přetěžování vozidel. Současná legislativa je jednostranně zaměřena na postih řidiče, což podle našeho názoru nemůže napravit současný stav věci. Prioritou každého řidiče by měla být bezpečnost provozu. O tom, jakou roli v tom hrají přetížené kamiony, snad nikdo nepochybuje. Bohužel, ty se ale při kontrolách objevují stále. Sdružení řidičů CZ,  o.s. vidí nápravu současného stavu ve změně zákona, který by ve svém důsledku znemožňoval provoz přeloženým vozidlům. Dnešní systém přenáší veškerou odpovědnost na řidiče, ale bohužel, podle našeho názoru, je řidič ten poslední, kdo přeložení může ovlivnit.

Pokud by jízdu s přeloženým vozidlem odmítl, vystavil by se postihu, případně i propuštění ze zaměstnání. V sousedních zemích (např. Německo, Slovensko) je za přeložení vozidla odpovědný ten, kdo má z takového jednání profit. A to jsou jednoznačně odesilatelé, příjemci, dopravci a přepravci, nikoliv řidič. Proto je důležité přenést větší část odpovědnosti na tyto subjekty.

Prosíme o Vaši podporu.

Sdružení řidičů CZ, o.s. vyhlašuje petici pro přenesení odpovědnosti za přetěžování vozidel z řidiče na odesilatele, přepravce a dopravce. Jmenovitě na subjekt, který:

 

a) přikáže nebo dovolí, aby k jízdě bylo použito vozidlo, které včetně nákladu nesplňuje podmínky silniční dopravy stanovené tímto zákonem nebo zvláštním předpisem,

 

b) bez vědomí řidiče vozidla nebo jeho provozovatele překročí při nakládce přepravovaného zboží a materiálu největší přípustnou celkovou hmotnost vozidla, největší přípustnou hmotnost jízdní soupravy, největší přípustnou celkovou hmotnost přípojného vozidla, největší přípustnou hmotnost připadající na nápravy vozidla,

 

c) kdo umožní výjezd vozidla, které překročí největší přípustnou celkovou hmotnost vozidla, největší přípustnou hmotnost jízdní soupravy, největší přípustnou celkovou hmotnost přípojného vozidla, největší přípustnou hmotnost připadající na nápravy vozidla, z místa nakládky na veřejnou komunikaci.


Sdružení řidičů CZ, o.s.
Běhounkova 2302/1
Praha 5

158 00

IČO: 22834010

Online petice : http://petice.proridice.eu

Petice ke stažení : http://soubory.proridice.eu/?dir=/petice