Novinky z dopravy

 

Řidičská oprávnění po novele zákona o silničním provozu

Od 7. listopadu je účinná novela zákonů č. 361/2000 Sb. a 247/2000 Sb. Předpis upravuje klasifikaci vozidel skupiny B, C, C1, D a D1 a na ně se vztahující řidičská oprávnění.

http://www.dlprofi.cz/a0f9n

 

Situace na trhu silniční dopravy v EU

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o situaci na trhu silniční dopravy v Evropské unii.

http://www.dlprofi.cz/a0e9d

Jakost paliv používaných v silniční dopravě v EU

Komise EU vydala jedenáctou výroční zprávu o jakosti benzinu a motorové nafty používaných v silniční dopravě v Evropské unii.

http://www.dlprofi.cz/a0f2u

Jízdní řády veřejné linkové dopravy

Nová prováděcí vyhláška k zákonu o silniční dopravě stanovuje požadavky na jízdní řády ve vnitrostátní a mezinárodní linkové dopravě.

http://www.dlprofi.cz/a0d5k

 

 

Novinky z dopravy Vám připravuje náš partner:

 

Verlag Dashöfer,
nakladatelství spol. s r.o.
www.dashofer.cz