Nejlepší dopravci vyznamenáni Databází TRANS.

Certifikát Spolehlivý dopravce, který uděluje databáze TRANS, získává čím dál
větší uznání mezi polskými dopravci. Skupina těch, kteří se mohou pochlubit
tímto vyznamenáním je stále větší. Operátor databáze TRANS již udělil přes 900
certifikátů solidním dopravcům.

Další po Polsku zemí, kde se bude udělovat
certifikát je Česko, a právě čeští uživatelé budou podrobeni certifikační
proceduře, na základě které budou vyznamenáni ti nejvíce důvěryhodní.
Titul <<Spolehlivý dopravce>> uděluje společnost Logintrans
- majitel známé dopravní databáze TRANS společnostem,
které nabízejí přepravní služby jak vnitrostátní tak
mezinárodní.
Certifikát Spolehlivý dopravce je jediným vyznamenáním
tohoto typu v branži. Na stále více konkurenčním českém
dopravním trhu bude potvrzením důvěryhodnosti a vysoké
kvality poskytovaných služeb. Certifikát Spolehlivý dopravce
získávají firmy, poskytující své služby na té nejvyšší úrovni, jsou solidní a mají moderní
vozový park.
Jedním z členů této elitní skupiny dopravců v Polsku je
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Radosław Grzybek z
Tarnówka.
Certifikát Spolehlivý dopravce je pro nás milým překvapením –
řekl Radosław Grzybek, majitel P.U.H. Radosław Grzybek
z Tarnówka. Jsme si jisti, že toto vyznamenání zvýší
prestiž naší společnosti. Titul <<Spolehlivý dopravce>>
plní svou úlohu zejména v období, kdy je méně zakázek.
Zákazníci pak využívají služeb těch ověřených
podnikatelů – dodává.

Připojte se ke skupině elitních dopravců

Certifikát Spolehlivý dopravce může získat dopravce, který provozuje svoji činnost minimálně
3 roky. Společnost, která se uchází o tento titul nesmí být na žádném seznamu dlužníků.
Další podmínkou je kladné hodnocení, aspoň 90 % v systému hodnocení a komentářů
TRANS. Dále co nejvíce informací, doplněných ve svém profilu, tj. druh provozované
činnosti, údaje o zaměstnancích nebo o vozidlech. Důležité jsou také firemní doklady, tj.
osvědčení o registraci, výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku, koncesní listina
nebo rozhodnutí o udělení koncese, pojistky, atd.
- Ne každá společnost je schopna splnit podmínky, nezbytné pro udělení certifikátu. Nám se
to povedlo, i když nejsme velkou dopravní společností. Těšíme se, protože tuto skutečnost
oceňují zákazníci, kteří s námi spolupracují – tak o myšlence certifikátu říká pan Michał
Puchar z firmy UT Marek Puchar.
Certifikát Spolehlivý dopravce je potvrzením důvěryhodnosti firmy, které byl udělen. Elitní
vyznamenání napomáhá obchodním partnerům při rozhodování, a pro dopravce to znamená,
že jsou jeden krok napřed před konkurencí.
Již od května operátor databáze TRANS zahájí ověřování svých českých uživatelů. Firmy,
které mají zájem o titul <<Spolehlivý dopravce>> musí vyplnit žádost na webové stránce:
http://www.trans.eu/cz/index.php?option=com_content&task=view&id=432&Itemid=239
Tam také najdete více podrobností o tomto prestižním vyznamenání pro dopravce.