Vážení řidiči,

poslední případ nám ukázal, že mnoho ze zaměstnavatelů = dopravců, nezná své povinnosti v případě mimořádných situací. Na to pak navazuje to, že nesprávně nebo nedostatečně či vůbec neodškodňuje Vás řidiče.

Rádi bychom Vás požádali o informaci, pokud u Vás na firmě k takové mimořádné události dojde, že se tato stala. Tím můžeme i Vám pomoci pohlídat, že dopravce pracovní úraz či mimořádnou událost nahlásil a bude se odškodnění hradit z jeho Pojištění odpovědnosti. Nenahlási-li tuto mimořádnou události či nehodu je možné, že bude jeho pojišťovna plnění krátit, tedy i on bude krátit plnění Vám :-(Při pracovním úrazu - nehodě máte nárok ne jen na kompletní ošetření v místě nehody, ale také na:
- transport do ČR a následně do nemocnice vybrané či určené dle spádovosti,
- náhradu ušlé mzdy POZOR VYPOČÍTÁVÁ SE Z TOHO CO MÁTE NA PÁSCE,
- náhradu bolestného - vypočítává se z tabulek,
- náhradu nákladů na léčení - doplatky na léky, ortézy, cestovné na rehabilitace, apod.
- náhradu věcí zničených v souvislosti s úrazem - např. dioprické brýle, hodinky,....

V případě úmrtí dále:
- na zaopatření manželky a dětí - zase vychází z toho co máte na pásce,
- transport těla do místa výkonu práce,
- náklady spojené s pohřbem.

 

Info na náš e-mail.