Odměňování řidičů v osádce

Připravili jsme pro Vás sérii článků, ve kterých zmíníme reálné problémy řidičů, k nimž se vyjádří náš partner, poskytovatel Pojištění právní asistence společnost AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. Dozvíme se, co pro své klienty podnikne, jakým způsobem pomůže a co vše bude potřebovat k úspěšnému vyřešení případu. Více ze stránek Sdružení řidičů CZ o.s. http://www.proridice.eu

Dnes se chceme zaměřit problémy našich řidičů v jezdících v osádce. Následující dotaz řidiče je zaměřen správné odměňování řidičů.

Dobrý den,

mám dotaz ohledně odměňování řidiče v osádce dvou řidičů, kdy jeden řídí a druhý je na sedadle spolujezdce a je připraven vystřídat prvního řidiče v řízení. Vím, že se jedná o pohotovost, pokud řidič je na místě spolujezdce, ale pokud jsem na pracovišti (což vozidlo je mým pracovištěm) měl bych mít zaplacené hodiny v plné výši, nebo je to jinak? Jak je to v případě, že řidič má dobu pohotovosti mimo rozvrženou pracovní dobu v tom samém případě?

Příklad: rozvrh pracovní doby je 6:00 – 18:00hod; skutečná pracovní doba je od 6:00 do 2:00 následujícího dne. V rozvržené době je doba pohotovosti 4 hodiny a mimo rozvrženou pracovní dobu je doba pohotovosti také 4 hodiny.

Prosím o vysvětlení a sdělení jak správně by měl být zaměstnanec v tomto případě odměňován.

Děkuji za odpověď   Petr Vokřál

 

Pracovní doba, její rozvrh i pracovní pohotovost jsou u zaměstnanců v dopravě upraveny od obecných pravidel, která obsahuje zákoník práce, odlišně - v Nařízení vlády č 589/2006 Sb. Tento předpis upravuje nejvyšší přípustnou pracovní dobu denní i týdenní a doplňuje tak jako by z druhé strany evropské předpisy (a AETR), které naopak upravují, jak často musejí být vykonávány bezpečnostní přestávky.

 

Maximální pracovní doba řidiče je stanovena následovně:

 

  • Pracovní doba člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě ve více pracovněprávních vztazích může ve svém souhrnu činit nejvýše 48 hodin týdně.

 

  • Pracovní dobu je možné prodloužit až na 60 hodin týdně, pokud její průměr bez práce přesčas nepřesáhne stanovenou týdenní pracovní dobu (tj. 40h dle zákoníku práce) za období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích.

 

  • Délka směny může činit nejvýše 13 hodin. Délka směny zaměstnance pracujícího v noční době (tj. toho, který alespoň jednou týdně pracuje alespoň tři hodiny po 22. hodině) může činit nejvýše 10 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

 

Toto vládní nařízení také stanoví, že pracovní pohotovostí (nikoli tedy výkonem práce, započítávaným do pracovní doby) se rozumí mimo jiné i doba strávená řidičem za jízdy na sedadle spolujezdce, nebo na lehátku (tato doba však nemůže být považována za dobu nepřetržitého odpočinku mezi směnami a v týdnu).

 

Za předpokladu, že hodiny pracovní pohotovosti jsou rozděleny v rámci zmiňovaného příkladu od 6:00 do 2:00 tak, že po 22:00 jsou odpracovávány méně jak tři hodiny, je takový rozvrh možný. Za hodiny připadající do pracovní pohotovosti pak nenáleží plná mzda, nýbrž pouze její část, odpovídající 10% průměrného výdělku. Za zbytek doby náleží mzda plná, s případnými příplatky za práci přesčas a v noci.

                                                                     Za AXA assistance Mgr. Tatoušek