Kudy vozit zboží zákazníkům
Připravili jsme pro Vás sérii článků, ve kterých zmíníme reálné problémy řidičů, k nimž se vyjádří náš partner, poskytovatel Pojištění právní asistence, společnost AXA ASSISTANCE. Dozvíme se, co pro své klienty podnikne, jakým způsobem pomůže, co vše bude potřebovat k úspěšnému vyřešení případu nebo přineseme odpovědi na dotazy z Vašich řad. Více ze stránek Sdružení řidičů CZ o.s. http://www.proridice.eu
Dnes se chceme zaměřit problémy řidičů, kteří rozváží zboží lidem a díky místním omezením, se na danou adresu nemají jak dostat.

Dobrý den
rád bych se zeptal, co mám dělat a kudy mám jezdit. Vozím uhlí a písky na soupravě s celkovou váhou cca 42t. Podle dispečera dostávám místa a trasy, kudy mám jezdit. Bohužel místy se dostávám do problémů ohledně omezení hmotnosti na té či oné komunikaci a to dokonce i silnici první třídy. Do nedávna dokonce bylo omezení na 33t na rychlostní silnici 1/7, po které jezdím velmi často na sever pro uhlí.
Zavážíme i lokality jako na Praze východ, Říčany, Mukařov a dále po silnici 1/2, kde je dokonce několik let zákaz 7.5t.
Když jezdíme do Uval u Prahy, tak musíme jet spousty kilometrů okolo, protože přes Prahu to nelze. V současné chvíli je městské části Újezd nad Lesy dokonce provoz omezen na 5t max. Přitom se jedná opět o silnici první třídy 1/12. Takových míst je spousta a bohužel jen u nás v republice. Jezdíme Rakousko i Maďarsko, ale tam je situace jiná a nikde není tolik zákazových značek, jako v tomto státě.
Jak dovézt zboží (uhlí, písek) zákazníkovi, když bydlí za značkou zákaz vjezdu nad 7,5 t a já mu vezu 10 tun. Jiná cesta bez omezení tam nevede?
Co mám dělat, kudy mám jezdit, když už nejsou ani silnice I. třídy bez omezení? Poradí někdo, děkuji. Valentýn Kružek

 

Jakkoli příčiny, které k uvedeným problémům vedou, vyplývají spíše z politických okolností a přesahují tak možnosti této právní porady, pokusíme se dotaz zodpovědět alespoň z pohledu obtíží, které v dané situaci mohou potkat řidiče konkrétního nákladního vozidla.

Řidič je samozřejmě povinen respektovat dopravní značení a zákazy vjezdu vozidel nad stanovenou hmotnostní hranici. Přesněji řečeno riziko porušení takového zákazu v podobě přestupkového řízení a pokuty nese výhradně on, nikoli zaměstnavatel. Zaměstnavatel zároveň nesmí dávat zaměstnanci takové pracovní pokyny, které by vedly k porušení právních předpisů. Řidič má právo takový pokyn odmítnout. Za toto odmítnutí (které je ovšem vhodné učinit prokazatelně, tj. písemně, e-mailem, před svědky, nebo alespoň smskou) nemůže být zaměstnanec jakkoli sankcionován - ani hrozbou výpovědi pro porušení povinností, ani jakoukoli formou „pokuty“, či snížení mzdy.

Řidič by se tedy v dané situaci měl obrátit na dispečera, aby stanovil trasu jinou, která bude v souladu s dopravním značením, nebo na zaměstnavatele, aby zajistil pracovní podmínky umožňující řidiči vykonávat svou práci v souladu s právními předpisy.

Problém ostatně není ani tak právní, jako logistický. V krajních případech tak jediným možným řešením bude rozložení nákladu na více vozidel, která hmotnostní hranici pro jedinou možnou do cíle vedoucí komunikaci překračovat nebudou.

Výše uvedené lze shrnout tak, že uvedený problém by neměl být ponechán k řešení na řidiči vozidla. Naplánovat trasu, stejně jako zvolit vhodné vozidlo pro takovou trasu by měl zaměstnavatel – dopravce, potažmo dispečer.