Šesté téma na konferenci pro autodopravce

Jaké jsou nové trendy v silniční nákladní dopravě? Na co se zaměřují kontrolní orgány? Co trápí české autodopravce?

Nakladatelství Verlag Dashöfer, poskytovatel profesních informaci, zve na jednodenní odbornou konferenci Podnikání v autodopravě v roce 2017. Akce se uskuteční 1. listopadu 2016 v Praze. Cílem události je profesní diskuze o aktuálním dění na poli vnitrostátní a mezinárodní silniční nákladní dopravy. Náplň vystihuje motto akce „Legislativa, kontroly a trendy v provozování silniční nákladní dopravy“.

 

Na konferenci se na Vás těší sedm expertů, mezi nimiž budou zástupci Ministerstva dopravy ČR, Centra dopravního výzkumu, Centra služeb pro silniční dopravu, Policie ČR či Státního úřadu inspekce práce. Tolik odborníků na jednom místě, to je jedinečná příležitost pro účastníky konzultovat své zkušenosti z praxe!

Akce je určena pro majitele a ředitele dopravních firem, manažery a vedoucí dopravy, dispečery a další osoby zainteresované v silniční nákladní dopravě. Záštitu akci vyjádřili Ministerstvo dopravy ČR, Centrum dopravního výzkumu, Centrum služeb pro silniční dopravu, Společenství autodopravců Čech a Moravy, Ústav logistiky a managementu dopravy Fakulty dopravní ČVUT a další subjekty.

Šesté téma konference:

Technické silniční kontroly nákladních vozidel Mgr. Karel Kovář Odpovídající technický stav nákladních vozidel přispívá významnou měrou k bezpečnosti silničního provozu. Proto je nutné jej kontrolovat nejen při pravidelných technických prohlídkách ve stanicích technických kontrol, ale i v provozu. Silniční technické kontroly prošly v posledním období určitým vývojem. Jak v současné době technická silniční kontrola probíhá, kdo ji může provádět, v jakém rozsahu a s jakými možnými důsledky pro řidiče a dopravce?

Další témata a podrobnosti o akci najdete na webových stránkách konference http://www.konference-autodoprava.cz/.