Ve spolupráci s Verlag Dashöfer, nakladatelství spol. s r.o. Vám přinášíme novinky z dopravy.

Nové nařízení o digitálních tachografech v silniční dopravě
Zcela nový předpis nahradí nařízení (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě.

http://www.dlprofi.cz/nove-narizeni-o-digitalnich-tachografech-v-silnicni-doprave-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFii6LcfETuyEwfVeeFit1kc/

 

 

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o pozemních komunikacích

Ruší se ustanovení o povinnosti předkládat dvojmo žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky, jestliže dochází k uzavření více jak poloviny jednoho jízdního pruhu v délce větší než 50 m a na dobu delší než tři dny.

http://www.dlprofi.cz/novela-provadeci-vyhlasky-k-zakonu-o-pozemnich-komunikacich-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFmXrLEaGldx9r7xXh8a407c/

 

Změny a doplňky k Dohodě ATP

Vyhlášeno bylo aktuální znění konsolidovaného textu Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP).

http://www.dlprofi.cz/zmeny-a-doplnky-k-dohode-atp-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFlwXMLLrrt2vAA8XkAsrT2I/

 

Změny v Úmluvě TIR

Sdělení č. 6/2014 Sb.m.s. mění některá ustanovení v Úmluvě TIR.

http://www.dlprofi.cz/zmeny-v-umluve-tir-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFme4IlG4h-3zpA7ZLXn6iAo/

 

Povinné používání bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů ve vozidlech

Novela směrnice Rady 91/671/EHS reaguje na nový předpis EHK OSN o jednotných podmínkách pro schvalování zdokonalených dětských zádržných systémů používaných v motorových vozidlech.

http://www.dlprofi.cz/povinne-pouzivani-bezpecnostnich-pasu-a-detskych-zadrznych-systemu-ve-vozidlech-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFsKRocHhuMcTy0VnZiUL3gY/

 

Reflexních značení pro vozidla kategorií M, N a O

Nový předpis EHK OSN č. 104 stanovuje požadavky na reflexní značení pro vozidla kategorií M 2, M 3, N, O 2, O 3 a O 4.

http://www.dlprofi.cz/reflexnich-znaceni-pro-vozidla-kategorii-m-n-a-o-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFtARqAvbzE3_nZAGfpGfOwo/

 

Stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot

Nové nařízení vlády vyjmenovává další návykové látky a stanoví limit, při jehož dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou.

http://www.dlprofi.cz/stanoveni-jinych-navykovych-latek-a-jejich-limitnich-hodnot-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFjdH4bTuA-PAzSiJbPXmJlo/