Právě jsme se vrátili z poslanecké sněmovny, kde jsme měli jednání s ministrem dopravy ČR panem Bártou.
Předmětem jednání bylo hlavně představení našeho neziskového občanského sdružení řidičů, připomínky k právě projednávané novele zákona o pozemních komunikacích, kde naše sdružení připomínkovalo změny zákona ohledně přetěžování vozidel, zavedení odpovědnosti na odesílatele.

Projednání celé věci svěřil pan ministr poslanci Stanislavu Humlovi. Zároveň jsme předali panu ministru i naši petici proti přetíženým vozidlům, kterou jsme 29.9.2010 odevzdali petičnímu výboru poslanecké sněmovny. Dále jsme panu ministru předali naše podklady k úkolům a cílům našeho sdružení, jako je zamezení porušování nařízení 561/2006 a dalších, technický stav vozidel, dodržování zákoníku práce ze strany zaměstnavatelů v dopravě, beztrestnost řidiče při oznámení porušování předpisů, zákonů a nařízení, které se vztahují k dopravě. Setkání proběhlo v příjemné atmosféře. Tímto bychom také chtěli poděkovat panu ministru Bártovi za jeho čas a ochotu se kterou nám umožnil osobní návštěvu, při níž vyslechl problémy profesionálních řidičů.

 

Úkoly a cíle :

http://soubory.proridice.eu/ruzne/ukoly_cile.pdf