Zamyšlení nad povoláním řidič profesionál
Na kamiony, náklaďáky a řidiče profesionály všeobecně jsme toho už slyšeli mnoho nehezkého. Mnozí si myslí, že to jsou jen budižkničemové, kteří se topí v penězích za nic.
Kdo jsou ale ve skutečnosti tihle profesionálové a jaká je ta jejich práce? Pojďme si tedy toto povolání trochu přiblížit.
Pracovní prostředí těchto lidí je jejich vozidlo, rozbité silnice. K povinnému odpočinku jsou nuceni využívat smrdutá parkoviště, mnohdy bez jakéhokoliv zázemí, bez toalet.

V roce 2009 Policie ČR šetřila na našich silnicích celkem 74 815 nehod, při nichž bylo usmrceno 832 osob, těžce zraněno 3 536 osob a 23 777 osob bylo při nich zraněno lehce.
To je zhruba 205 dopravních nehod a 2,3 mrtvého člověka denně. Tým odborníků z ČVUT, policie a BESIPu se dopracoval svým ojedinělým výzkumem riskantního chování na našich silnicích k závěru, že na každém šestnáctém kilometru našich silnic se můžete setkat s řidičem-agresorem, který vás může ohrozit na životě. Taková jsou čísla, statistiky, fakta. Řidič profesionál se snaží konfliktním a nebezpečným situacím předcházet. Podrobuje se povinným profesním školením, pravidelným zdravotním prohlídkám, psychotestům, vyšetřením EEG a dalším opatřením. Přestože je díky těmto opatřením připraven zvládat konfliktní situace, výše uvedené statistiky ukazují, že se při výkonu svého povolání MUSÍ pohybovat ve velmi nebezpečném pracovním prostředí. Neznám jiné povolání, kde by zaměstnanci byli denně tak ohroženi na životě.
Další věcí je pracovní doba.
Ačkoli má ve velké většině řidič profesionál v pracovní smlouvě pracovní dobu 40 hodin týdně, při tomto povolání se takto nastavená pracovní doba dodržet nedá. Podle nařízení EU 561/2006 smí v týdnu řídit devět hodin denně, dvakrát do týdne dokonce hodin deset. A většina zaměstnavatelů v zájmu prosperity své firmy dodržování této doby řízení po svých zaměstnancích také vyžaduje. Když k tomu připočítáte nakládání a vykládání převážených nákladů, je to vlastně práce od nevidím do nevidím. Většinou to vypadá tak, že řidič dělá kromě jedenácti hodin, kdy mu zákon nařizuje odpočinek, celých třináct hodin denně.
Vypadá to, že si tak řidič přijde na pěkné peníze. Práce od nevidím do nevidím a v tak nebezpečném prostředí, to musí být v balíku.
Jaká je ale skutečnost?
Nejnižší úroveň zaručené mzdy pro řidiče silničních motorových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 t dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb. je Kč 53,10 za odpracovanou hodinu, nebo Kč 8.900,- za měsíc hrubé mzdy, a to bez příplatků. Pro řidiče při řízení, údržbě a opravě silničních motorových vozidel s více než 9 místy k sezení včetně řidiče nebo vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 t je nejnižší úroveň zaručené mzdy dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Kč 58,60 za odpracovanou hodinu, nebo Kč 9.800,- hrubé mzdy za měsíc, to vše bez příplatků.
Velká většina zaměstnavatelů svým řidičům vyplácí pouze tuto zaručenou mzdu. Dorovnává ji sice vyplácením cestovních náhrad, takže celková suma se nakonec opravdu vyšplhá na vyplacených cca 15–25 tisíc Kč, ale takzvané diety nejsou součástí mzdy. Pokud si řidič vybírá dovolenou, nebo je v pracovní neschopnosti, mzda, náhrada mzdy a nemocenské dávky se mu vypočítávají právě ze základního platu.
A závěr??
Profesionální řidič se pohybuje ve velmi nebezpečném a stresujícím pracovním prostředí. Jeho sedavé zaměstnání, neustálý stres a napětí při sledování silničního provozu se po několika letech zcela jistě projeví na jeho zdraví. A za to je ohodnocen velmi nízkou zaručenou mzdou, svou výší stejnou jakou je podle stejného nařízení vlády ohodnocen třeba i pomocný pracovní dělník ve stavebnictví. Proč takovou práci tedy ti lidé dělají?? Logická odpověď by byla – protože někdo ji dělat musí stejně jako každé jiné povolání. Ve skutečnosti ji většina řidičů za volantem dělá pro svoji vášeň k řízení, dělá ji jako svůj koníček, práci, která ho prostě baví.
Proto jim jejich povolání neznepříjemňujme naší netolerantností, bezohledností a agresivitou. Určitě si to nezaslouží.