Informace pro řidiče, kteří budou trávit běžný týdenní odpočinek v Belgii.

   Řidiči, kteří se dostanou do situace, kdy budou nucení trávit běžný týdenní odpočinek ve vozidle a je jedno z jakého důvodu, na území Belgie, by měli počítat s pokutou 1800 EUR. Dalo by se říci, že iniciátorem toho všeho je belgický policejní vrchní inspektor Raymond Lausberg, bojovník za dodržování a zpřísnění kabotáže. Nikdo z kontrolních orgánů neřeší, proč musí řidiči trávit běžný týdenní odpočinek ve vozidle, pokud by to chtěli řešit, došli by k závěru (a to by dojít museli), že hlavním viníkem jsou převážně velké spedice, odesílatelé i odběratelé, ale stejně by se s tím asi nic nedělo, jelikož na tak velké subjekty si kontrolní orgány netroufnou. Příčinou jsou rozdílné sociální a hospodářské podmínky jednotlivých členských států unie, kdy dopravci ze států bývalého východního bloku mohou provádět přepravy za nižší ceny než dopravci ze západního bloku.

Odkaz na právní předpis: http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2014/06/11/128073.pdf