Porovnání programů pro řidiče

Tagra Trucker a Tachoscan Driver

 Vzhledem k tomu, že se naše Sdružení řidičů CZ, o.s. podílelo na vytvoření prvního programu pro řidiče, který dokáže stahovat a vyhodnocovat údaje z karty řidiče, jsme se rozhodli, porovnat zatím jediné dva programy na trhu, které jsou určeny pro řidiče.

Jedná se o program české společnosti Truck Data Technology, s.r.o. – Tagra.eu Trucker a program od polské společnosti PC NET SERVICE – Tachoscan Driver.

Podíváme se jak na instalaci programu, ochranu proti zneužití, velikost obsazených dat v počítači, systémovou náročnost – rychlost programu, jednoduchost a přehlednost ovládání programu a v neposlední řadě na možnosti vyhodnocování dat, podle nařízení EU a možnosti plánování další činnosti řidiče.

 

 Program Tagra.eu Trucker

 V balení naleznete obal s CD ROM, návod k obsluze a čtečku karet. (obr. obal Tagra)

Cena je stanovena ke dni porovnání na cenu 1290,- Kč včetně DPH

 

 Přistoupíme k instalaci programu. Vložíme CD a začíná instalace. Při první instalaci je kontrolována přítomnost databázového softwaru Firebird a aplikace Net Framework 4 v systému Windows. Pokud nejsou nainstalovány, nainstalují se před samotnou instalací programu automaticky. Po úspěšné instalaci se nám na ploše objeví ikona programu.

 Kliknutím na ikonu spustíme program. První obrazovka nám ukáže stav licence, jméno a příjmení uživatele, zákaznický kód, možnost načtení licence a žádost o licenci. Zatím se podíváme, jak program vypadá – stiskneme tlačítko Pokračovat.

Zobrazí se nám možnost vytvoření nové databáze nebo připojení k starší databázi, včetně volby jazykové mutace. (obr. přihlášení).

Po vytvoření nové databáze a zadání hesla se dostaneme do hlavní nabídky. (obr. úvodní zobrazení)

 

 Jsme v základní obrazovce programu, kde jsou všechny možnosti zobrazeny jako ikony na ploše. Jsou zde možnosti načíst soubory z adresáře, vyčíst data z karty, seznam načtení dat, vyhodnocení norem a export dat ke kontrole. Dále jsou zde seznamy vozidel, řidičů, dokladů, exporty, archivace, uživatelé a licence.

V další obrazovce je Plánování a události, kde je uživatel upozorňován na termín stahování dat. Další obrazovkou je Tisk výkazů a dokladů, kde si řidič může vytisknout mnoho tiskových sestav, jak je např. Podrobný výkaz práce, Práce na noční směně, Podrobná pracovní doba, Podrobný výkon a další sestavy k pracovní době řidiče. Další možností je i tisk přestupků a aktivit řidiče jako Vyhodnocení norem, Aktivity řidiče, Překročení rychlosti, Seznam dokladů a Doba neznámá.

 Nyní si zkusíme vyčíst kartu řidiče pomocí přiložené čtečky. Připojíme čtečku k počítači a vložíme do ní kartu řidiče. Stahování se spustilo automaticky a během chvilky jsou data z karty načtena. Data si uložíme stisknutím tlačítka Uložit.

 Jakých přestupků se řidič dopustil? Netrpělivě klikám na ikonu Vyhodnocení norem. Při prvním spuštění si vyberu jméno řidiče a zadám období, které chci zobrazit. Když mám vše připravené, stisknu tlačítko Načíst údaje a data se načítají. V přehledné tabulce nyní vidím data, která jsou načtena. K zobrazení přestupků se přepnu na záložku Kontrola norem.

 V horní polovině obrazovky vidíme graf – zobrazení všech aktivit. Ve spodní polovině vyhrazené pro porušení norem je seznam přestupků. (obr. vyhodnocení Tagra)

 

 Vyhodnocení:

 Program dokáže vyhodnocovat následující normy: 561/2006, AETR, SVK 462/2007, SVK 462/2007(50km), CZE 478/2000 (čl. 13), CZE 478/2007 (9 osob), CZE 478/2007 (50km). Toto vše i zvlášť pro režim OUT.

Program zobrazí i dobu neznámou („?“ Období, kdy řidič nedoplnil data do karty řidiče)

Program umí i případná porušení vytisknout včetně grafického zobrazení.

 Co však neumí, je vyhodnotit chybějící začátky nebo konce pracovních směn (výchozí a cílová země) jako porušení. Umí je však zobrazit v samostatném výkazu.

 Plánování:

 Dalším kladem je funkce plánování další práce řidiče. Klikneme na ikonu Normy a plánování řidičů a jsme v obrazovce, kde zadáme datum a čas předpokládaného výjezdu. Stiskneme tlačítko Naplánovat. Program nám po chvíli zobrazí ve spodní části obrazovky plán, kde je zapsán datum a čas výjezdu, po jak dlouhé době má nejpozději řidič mít odpočinek, maximální dobu řízení v aktuálním dni, maximální dobu řízení do konce týdne a minimální délku odpočinku.

 Při plánování si řidič může zvolit, od kterého volného následujícího dne chce činnosti naplánovat. Zde je také možná volba (pokud provádí i jinou činnost než řízení), kdy se nahradí doba řízení výpočtem odpracované doby prostřednictvím tlačítka Minima odpočinku.                   Při manuálním nastavení času začátku pracovní doby je potřeba zadávat UTC čas. Pokud nastavíte normální čas, vyskytne se chyba při výpočtu, a pro týdenní limit doby řízení budete mít výsledek 57 hodin (obr. Plánování Tagra 4).

 

 Dalším porušením je maximální odpracovaná doba, která je podle čl. 6 odst. 2 nařízení č.561/2006/ES stanovena na 60 hodin. Program umí na rozdíl od konkurence pracovat i s ručně vloženými daty (doba jiné práce, volno, pohotovost atd.).

Další plánování u jiného řidiče (V. T.) dne 17. 1. 2012 proběhlo v pořádku. Řidič navázal ihned na den, kdy proběhlo plánování, takže řidič mohl vykonat více práce za kratší čas.

Další plánování řidiče (V. L.) dne 17. 1. 2012 – dobu vypočítal shodně s konkurencí.

Další plánování řidiče (H. D.) dne 17. 1. 2012 – dobu vypočítal shodně s konkurencí.

Program nevyužil při výpočtu možnost provést z nedělního odpočinku zkrácený týdenní odpočinek. Tyto časy jsou pro řidiče důležité proto, aby věděl, kolik „výkonu“, řízení a odpočinku má před sebou. 

Program jsme vyzkoušeli a nyní následuje jeho registrace, nezbytná pro jeho užívání. Aktualizační poplatek se platí jednou ročně – zahrnuje přístup k novinkám a zlepšením v programu, včetně technické podpory. Cena za roční aktualizaci je 490,-Kč včetně DPH.

(obr. licence)

 Registraci provedeme prostřednictvím ikony Licence, kde se nám otevře obrazovka s tlačítkem Žádost o licenci. Po stisknutí tohoto tlačítka nás Tagra.eu přesměruje na internetové stránky výrobce programu. Zde se nám zobrazí webový formulář, který vyplníme a odešleme. Licence je vázána na ID počítače a identifikační číslo karty řidiče. Program je určen primárně jen pro jednoho řidiče a jeho kartu. Na základě žádosti a je řidiči vygenerován licenční soubor a odeslán zpět na jeho e-mail. Registrace produktu je podmíněna internetovým připojením počítače, kde je program instalován.

 Zde vidím trochu problém v situaci, kdy řidič nemá možnost připojení k internetu. Nikde jsem nenašel jinou možnost registrace bez internetu. I když v dnešní době pochybuji, že by někdo neměl přístup k internetu.

 Technické údaje:

Cena = 1290,-Kč včetně DPH (ke dni porovnání leden 2012)

Cena za pravidelnou roční aktualizaci je 490,-Kč včetně DPH.

Systém Windows XP Profesionál SP3 a Windows7 HP

Doba instalace: 10 minut včetně Net framework4 a Firebirdu

Místo na disku (program): 35 mega

Rychlost, odezva: odpovídající (testováno na ACER ONE, Celeron, 2mb RAM)

Ochrana: aktivace přes server výrobce

Přehlednost: jednoduché, přehledné, snadné

Normy vyhodnocení: 561/2006, AETR, SVK 462/2007, SVK 462/2007(50km), CZE 478/2000 (čl. 13), CZE 478/2007 (9 osob), CZE 478/2007 (50km). Toto vše i pro režim OUT

 Plusy                                                                 a                  mínusy:

Snadná instalace

Registrace jen přes internet

Jednoduché ovládání

Diakritika v cestě k databázovému souboru

Rychlost programu, výkon

Nezobrazí začátky a konce směny jako porušení, ale zobrazí tuto informaci ve zvláštním výkazu

Vyhodnocuje všechny běžné předpisy a dobu neznámou

Mnoho funkcí, exporty, zálohy

Tiskové sestavy – pracovní doba, noční práce

Roční aktualizační poplatek 490,-Kč.

 Objednávka programu:

Kontakt:

Truck Data Technology, s.r.o.
Korytná 47/3, 100 00 Praha 10

Tel.: +420 739 544 322, +420 731 533 810 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.tdt.cz

 

 


 

 Program Tachoscan Driver

 Balení – úhledná krabička, která obsahuje čtečku karet, včetně stojánku, stručný návod k obsluze (v češtině) a USB klíčenku, kde je nahraná instalace programu. Zde musíme ocenit, že výrobce pamatuje na uživatele netbooků, které nemají CD ROM. Po nahrání programu lze klíčenku dále používat jako paměť USB. Cena je stanovena ke dni porovnání na cenu cca 1680,- Kč včetně DPH (obr. obal TachoScan)

 

 Tak zvědavost je zde, jdeme instalovat. Vložíme USB disk, spouští se instalátor. Potvrzuji volbu instalace Tachoscan Driver a jedeme. Instalace na Windows7 bez problémů, za 4 minuty nainstalována, tak se mi to líbí. Musím upozornit, že při instalaci na Windows XP Professional s SP3je nutno při instalaci vypnout Chráněný režim.

 Plný očekávání, jak program vypadá klikám na ikonu programu a zobrazí se okno: Vložte kartu do čtečky. Karta je zapotřebí, aby se stáhla data, která budou v programu analyzovaná.

Karta se načítá a je to tu. Zvítězil jsem. Jednoduchá obrazovka: Načíst kartu řidiče, Běžné shrnutí, Plán a Přestupky. (obr. úvodní TachoScan)

 

 Program  Driver funguje na jiném principu, než jsem zvyklý z konkurenčního programu. Výrobce si vzal za cíl připravit úplně nový program, jehož by charakterizovala jednoduchá a intuitivní obsluha, přehlednost a jen ty nejnutnější funkce, aby řidič nebyl zbytečně zatěžován množstvím zbytečných, nebo zřídka používaných tlačítek. Data se načítají z karty řidiče pomocí čtečky a program analyzuje 28 dnů + aktuální den, je to přesně období požadované zákonem, během kontrol na silnici.

Tak se můžeme podívat, co tento program řidiči nabídne.

 Jak jsem již psal, program dokáže zobrazit jen posledních 28 +1 den z karty řidiče. Více dat nezobrazí. Pro běžné plánování řidiče není potřeba větší rozsah. Výrobce už ale plánuje pro více náročné zákazníky rozšířenou licenci. Tak si probereme jednotlivá tlačítka. Popis jsem čerpal z manuálu programu.

Načíst kartu řidiče – Můžete načíst pouze tu kartu řidiče, pro kterou má program správnou a aktivní licenci. Program stahuje pouze 28 poslední dnů + dnešní den v základní verzi, kterou jsme porovnávali.

 Běžné shrnutí – Okno obsahuje následující údaje:

 1. Kolik zůstalo řidiči řízení bez přestávky, denního řízení a týdenního řízení a také o kolik se

prodlouží denní doba řízení v tomto týdnu na 10 hod., to je docela užitečné. Řidič si už sám nemusí počítat ani pamatovat, kolik takových prodloužení už udělal v daném týdnu.

 2. Kolik zůstalo řidiči času do okamžiku, od kterého musí začít odpočívat (denní a týdenní

odpočinek) a také, o kolik se zkrátí denní odpočinek na 9 h od posledního týdenního odpočinku (netýká se osádky). Moc zajímavá je informace kolik ještě takových zkrácených 9 hodinových odpočinků lze ještě použit v týdnu. Řidič si to nemusí už sám hlídat.

 3. Jaký je aktuální čas odpočinku a jak dlouho je třeba ještě odpočívat, aby bylo možné udělat přestávku 15, 30, 45 min, denní odpočinek 9 a 11 h, týdenní odpočinek 24 a 45 h.

4. V horní části okna se nachází přepínač (hlavy řidičů), (Řidič/Osádka) – implicitně se nastavuje podle toho, zda poslední pracovní den řidiče byl v osádce.

(obr. shrnutí)

 Plán – Na základě skutečných údajů program plánuje řidiči práci neboli řízení a odpočinky do konce následujícího týdne. Určuje na základě ustanovení "Nařízení (ES) č. 561": počet řízení bez přestávky, denního, týdenního a dvoutýdenního řízení a datum, kdy je třeba čerpat denní a týdenní odpočinky, se zohledněním možnosti prodlužování řízení a zkracování odpočinků, a dokonce nutnost náhrady za zkrácené týdenní odpočinky.

 Podle mě je tato funkce užitečná jen v případě, že řidič vyndá kartu při výkonu, aby viděl, kolik ještě může řídit, nebo odpočívat. Pomocí tohoto programu nelze nastavit jízdu na jiný den, než je jen aktuální. Čili pokud budete chtít plánovat po víkendu, máte smůlu, nebo si musíte znovu načíst kartu, a pak se bude plán počítat od aktuálního načtení. Čili řidič, který začíná práci, by si měl nejdříve stáhnout data z karty a udělat si plán práce s aktuálními daty na kartě, aby věděl, jak by měl ten daný den jet podle toho, co se dělo v posledních dnech. (obr. Plan).

 

 Přestupky – V okně se automaticky generují porušení pro aktuálního řidiče v rozsahu: "dnešní den + 28 dnů zpět".

Asi nejdůležitější obrazovka pro řidiče, zde se dozví, co udělal špatně a za co může dostat pokutu v případě kontroly. Zobrazí se tabulka, kde jsou na řádce zobrazeny přestupky. Podle popisku by se měla ukázat i výše pokuty, mě se nezobrazila. Podle výrobce, dosud není jednotný ceník pokut pro Českou republiku, proto nejde stanovit přesnou částku za dané porušení, proto bude informativně doplněn ceník pokut pro Německo, aby řidič měl alespoň přehled o tom, co by ho mohlo čekat v zahraničí. Zde musím ocenit, že program ukáže i špatně zadané začátky a konce směny, což je v současné době pokutováno nejen v ČR ale i ostatních státech EU. (obr. Prestupky).

 

 Další volbou v menu je:

Týdenní výkres – zobrazí graf s událostmi zobrazenými na kartě. V grafu je pěkně zobrazena činnost řidiče, a co se mi líbí, je v této události zobrazena i doba této činnosti. Čili řidič hned vidí, jak dlouho řídil, odpočíval, či vykonával jinou práci. Program opět pouze zobrazí data jen za 28 +1 den. Na grafu také uvidíme, kde přesně řidič zadal začátky a konce směn. (obr. Tydenni).

 

 Vyhodnocení:

K samotnému vyhodnocení (pouze dle nařízení č. 561/2006/ES stejné s novým AETR), program nehodnotí maximální pracovní dobu (60 hodin).

Tento program umí vyhodnotit i porušení 3821/85/ES (začátek a konec pracovní doby), jako přestupek, což nenajdeme u konkurenčního programu, a za co hrozí pokuty.

Další možnosti prověřit správnost vyhodnocení nebyla možná, jelikož zadávat ručně činnosti a simulovat porušení je umožněno pouze v konkurenčním programu.

Ostatní běžně nalezené porušení jsou vyhodnoceny shodně.

 Plánování:

Při plánování si nemohu zvolit, od kterého dne chci provést plánování.

Naplánoval jsem výjezd v 00:00 hod v pondělí 16. 1. 2012 s možností zkrácených týdenních odpočinků. Výsledek byl ten, že jsem mohl řídit 2x10 hod + 4x9 hod, obě volby týdenních odpočinků vycházely nastejno, jelikož maximální týdenní doba řízení smí být 56 hodin. Porušením je max. odpracovaná doba, která je podle čl. 6 odst. 2 nařízení č. 561/2006/ES stanovena na 60 hodin.

Další plánování u jiného řidiče (V.T.) dne 17. 1. 2012 proběhlo s jiným rozložením pracovní doby. Řidič by začínal až druhý den (i když mohl ještě ten den pracovat), při volbě zkráceného týdenního odpočinku, byla týdenní doba odpočinku stejná, jako při volbě běžného týdenního odpočinku (obr. Plánování TachoScan1).

 

 Další plánování řidiče (V.L.) dne 17. 1. 2012 – dobu vypočítal shodně s konkurencí.

 Další plánování řidiče (H.D.) dne 17. 1. 2012 – dobu vypočítal shodně s konkurencí.

 Program nevyužil při výpočtu možnost provést z nedělního odpočinku zkrácený týdenní odpočinek.

 Technické údaje:

Cena = 67,20 €uro (cca 1680,-Kč včetně DPH) (ke dni porovnání leden 2012)

Jestliže se řidiči změní číslo karty nebo bude vydána nová verze programu, je třeba zakoupit novou licenci. Není pravidelný roční poplatek.

Systém Windows XP Profesionál SP3 a Windows7 HP

Doba instalace: 5 minut

Místo na disku (program): 24 mega

Rychlost, odezva: odpovídající (testováno na ACER ONE, Celeron, 2mb RAM)

Ochrana: aktivace přes server výrobce

Přehlednost: jednoduché, přehledné, snadné

Normy vyhodnocení: 561/2006 stejné s novým AETR

 

Plusy                                                                a                         mínusy:

 

Snadná instalace na Windows.

Není pravidelný roční poplatek.

Jednorázově vyšší cena. Zakoupení nové licence i při změně čísla karty.

Jednoduché ovládání a přehlednost programu, rychlost programu

Zobrazí jen 28 + 1 den (plné kontrolované období)

Registrace přes internet nebo telefonem

Neumí ukládat a exportovat data

Zobrazí chybné začátky a konce směny jako přestupky tj. porušení 3821/85/ES

Neumí jiné normy než 561/2006 a nový AETR (je stejný s 561/2006)

Plánování jízdy, když řidič jede v osádce

Málo funkcí a tiskových výstupů

Ukazuje, kolik ještě nám zbývá zkrácených denních odpočinků 9h a prodloužených dob řízení 10h

 

 

 Objednávka programu:

Kontakt:

http://www.tachoscan.info

 

Celkové porovnání programů:

 Každý z porovnávaných programů má něco do sebe, každý bude určen pro specifického uživatele.

 

Program Tagra.eu Trucker – je určen všem řidičům, kteří si chtějí přesně sledovat svoji činnost za volantem, sledovat svoji pracovní dobu, dobu řízení, práci v noci, o svátcích apod. Uživatel má možnost uchovávat svoje data pro případnou konfrontaci (např. v souvislosti s vyplácením mezd či diet). Program ukládá a zobrazuje veškerá data načtená z karty řidiče.

 Uživatelé programu mají možnost zaslat svoje data k vyhodnocení lidem, kteří to umí a dokážou řidiči poradit, kde dělá chybu. Tuto možnost mají členové Sdružení řidičů, kde jim kartu ze zaslaných dat zdarma vyhodnotíme a vysvětlíme případné přestupky.

 

 

Program Tachoscan Driver – bude primárně určen pro řidiče, který chce rychle zjistit co má na kartě nahráno: sledovat svou dobu řízení a dobu odpočinků atd., jaké činnosti vykonával a zadával do tachografu, kolik přesně „výkonu“, řízení a odpočinku mu zbývá, a jak by měl dále jet, aby se vyhnul případným pokutám. Dále se dozví, kde a jaké udělal přestupky v požadovaném období, tj. 28 dnů plus aktuální den. Řidič si bude sám moci snadno a okamžitě vyhodnotit data a zjistit, kde došlo k porušení předpisů dokonce i v případě, když jede v osádce. Víc ho nezajímá. Kartu si bude moci stahovat a vyhodnocovat přímo ve vozidle a tím pádem plánovat další jízdu podle aktuálního stavu. Program zobrazuje veškerá data, načtená z karty řidiče za posledních 29 dní. Podle výrobce se připravuje i rozšířená verze, kde řidič uvidí i historii předchozích týdnů.

 

 U programu Trucker je ovládání velice jednoduché, ale bude chvíli trvat, než se uživatel naučí v programu využívat naplno všechny z jeho četných funkcí.

Musím říci, že program Driver je také velice jednoduchý a jeho ovládání zvládne opravdu každý řidič.

Vyhodnocení dat:

K samotnému vyhodnocení (pouze dle nařízení č. 561/2006/ES), ani jeden program nehodnotí maximální pracovní dobu (60 hodin).

Trucker porušení 3821/85/ES (začátek a konec pracovní doby) umí zobrazit, ale oproti konkurenci, je potřeba pro zjištění začátků a konců směn, provádět prohledávání výtisku začátků a konce směn.

Driver umí vyhodnotit a zobrazit porušení 3821/85/ES (začátek a konec pracovní doby) mezi přestupky.

Plánování dat:

U Truckera je možno ručně nastavit jakýkoliv den a čas výjezdu. Driver neumí ručně zvolit datum, od kdy chce řidič cestu naplánovat.

 Záleží tedy na každém řidiči, pro kterou variantu z těchto programů se rozhodne. Cenový rozdíl není tak veliký, ale lacinější řešení na českém trhu nenajdete. Cena programu je rovněž závislá na ceně čtečky karet, která není nejlevnější.

 

Na závěr máme pro naše čtenáře zajímavou nabídku, kterou naše sdružení s výrobcem  domluvilo, je to  sleva  10% na program Tachoscan Driver, pokud jej zakoupíte do 30.3.2012.

 

Porovnání programů prováděli Pavel Lukáš a František Rokoš