Není nutné si vše nechat líbit

Řidič kamionu, dostal od zaměstnavatele urgentní příkaz k jízdě do Rakouska. Protože v té době čerpal povinnou bezpečnostní přestávku, odmítl tento pokyn splnit. Jeho provedení by znamenalo porušení nařízení EU č. 561/2006 (běžně označovaného jako AETR), za což by jako řidič nesl plnou zodpovědnost. Protože však z tohoto důvodu došlo ke zpoždění dodávky zboží, vyúčtoval objednavatel přepravy zaměstnavateli zmíněného řidiče penále, ke kterému ho smlouva mezi nimi opravňovala. Zaměstnavatel pak automaticky srazil řidiči který odmítl porušit "AETR" ze mzdy částku, rovnající se této, jím uhrazené, smluvní pokutě(18.803,-Kč).

Krom toho, že zaměstnavatel přirozeně musí pravidla pro bezpečnostní přestávky respektovat a v podobných případech by měl být schopen sjednanou přepravu zajistit jinak (jiným řidičem), zakazuje též zákoník práce srážet přímo ze mzdy jakoukoli škodu, způsobenou zaměstnancem, bez jeho výslovného písemného souhlasu s takovou srážkou. Zaměstnavatel též, v rozporu se zákonem, odpovědnost za škodu řidiči nejenže neprokázal, ale ani se o to jakkoli nepokusil. Spoléhal, že jeho zaměstnanec nebude mít na její následné vymáhání vůli, sílu, nebo čas.

Náš řidič se však obrátil na pojišťovnu právní ochrany D.A.S., kde měl sjednáno pojištění  Po té, co jim odeslal veškeré potřebné doklady(zejména kopie tachografických kotoučků), obrátili se tito na základě výše uvedených argumentů na zaměstnavatele s písemnou výzvou k vyplacení stržené částky. Sražená částka byla řidiči v brzké době vyplacena.

zdroj: D.A.S. magazín