AXA – němčina

 Připravili jsme pro Vás sérii článků, ve kterých zmíníme reálné problémy řidičů, k nimž se vyjádří náš partner, poskytovatel Pojištění právní asistence společnost AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.. Dozvíme se, co pro své klienty podnikne, jakým způsobem pomůže a co vše bude potřebovat k úspěšnému vyřešení případu.

V dnešním článku se budeme věnovat problémům s jazykovou barierou v Německu. Více ze stránek Sdružení řidičů CZ o.s. http://www.proridice.eu Dobrý den

Obracím se na Vás s trochu zvláštním dotazem. Pracuji jako řidič tahače a byl jsem vyslán na jízdu s nadměrným nákladem z Čech do Německa. Dostal jsem na firmě povolení pro nadměrný náklad a vyjel jsem. Podmínky, předepsané povolením jsem znal, náklad nebyl tak velký, nepotřeboval jsem doprovod a věděl jsem, v jakou povolenou dobu smím jet. Také trasu jsem znal. Žádné předpisy dané povolením jsem neporušil. Jaké bylo moje překvapení, když mě zastavila německá policie a začala mě zkoušet ze znalostí německého jazyka. Dostal jsem pokutu 115,-Euro a přišel jsem o jeden bod, prý za to, že neumím německy. Ukázali mi část textu v povolení k nadměrnému nákladu, kde je uvedeno : .. že transport musí doprovázet německy mluvící osoba…

Policista mi předložil tabulku s německým textem, který jsem musel přečíst a vysvětlit. Zapisoval si chyby a pak mě uložil pokutu.

Já osobně si myslím, že toto je už na hraně šikany ze strany německé policie a hlavně, toto není moje chyba, ale chyba dopravce, který mě na tuto cestu vyslal. On přece zajišťoval povolení k nadměrnému nákladu a on zodpovídá za splnění podmínek uvedených v povolení!!!!!

Prosím Vás o radu jak postupovat v této situaci a jak se případně příště bránit.

Děkuji – Karel C.

 

Bez znalosti konkrétního rozhodnutí německé policie o uložené pokutě (právní kvalifikace konkrétního deliktu) se lze bohužel k uvedené věci vyjádřit jen velmi omezeně a v obecné rovině.

Lze říci, že žádný zákon neupravuje v Německu obecně pro řidiče povinnost ovládat německý jazyk. Pokud v daném případě jazykovou vybavenost policie zkoumala a sankcionovala, mohlo se teoreticky jednat o porušení konkrétního povolení k jízdě s nadměrným nákladem. Přeprava nestandardního nákladu (ať již rozměrem, nebo například nebezpečnou povahou nákladu) podléhá zpravidla zvláštnímu povolení k průjezdu, ve kterém jsou stanoveny konkrétní podmínky takového transportu. Krom např. přesně vymezené trasy, může takovou podmínkou být právě i požadavek na doprovod transportu osobou, která je schopná se v případě mimořádných událostí, které mohou v souvislosti s takovým nestandardním transportem nastat, domluvit na místě na jejich řešení (jak se záchrannými složkami, tak s policií apod.). Takový požadavek (podmínka) však musí být v konkrétním povolení výslovně uveden. Zda odpovědnost za porušení této povinnosti pak dopadá pouze na dopravce, nebo je za její porušení nějakým způsobem možno sankcionovat i řidiče (a proč případně) však závisí na jejím konkrétním znění. Protože se nejedná o pravidlo obvyklé, vyplývající z obecné zákonné normy, nemůžeme bohužel bez znalosti konkrétních okolností (formulace povinnosti v konkrétním povolení) ohledně tohoto aspektu (odpovědnost řidiče/dopravce) uvést jednoznačné závěry.

 

Na základě pojištění právní asistence bychom však v takovém případě bezpochyby nechali konkrétní uloženou pokutu (resp. kauci na pokutu), její důvody a oprávněnost přezkoumat německým advokátem.

Zpracoval  Mgr. Jakub Tatoušek