Čtvrté téma na konferenci pro silniční dopravce

Jaké jsou nové trendy v silniční nákladní dopravě? Na co se zaměřují kontrolní orgány? Co trápí české autodopravce?

Nakladatelství Verlag Dashöfer, poskytovatel profesních informaci, zve na jednodenní odbornou konferenci Podnikání v autodopravě v roce 2017. Akce se uskuteční 1. listopadu 2016 v Praze. Cílem události je profesní diskuze o aktuálním dění na poli vnitrostátní a mezinárodní silniční nákladní dopravy. Náplň vystihuje motto akce „Legislativa, kontroly a trendy v provozování silniční nákladní dopravy“.

 

Na konferenci se na Vás těší sedm expertů, mezi nimiž budou zástupci Ministerstva dopravy ČR, Centra dopravního výzkumu, Centra služeb pro silniční dopravu, Policie ČR či Státního úřadu inspekce práce. Tolik odborníků na jednom místě, to je jedinečná příležitost pro účastníky konzultovat své zkušenosti z praxe!

Akce je určena pro majitele a ředitele dopravních firem, manažery a vedoucí dopravy, dispečery a další osoby zainteresované v silniční nákladní dopravě. Záštitu akci vyjádřili Ministerstvo dopravy ČR, Centrum dopravního výzkumu, Centrum služeb pro silniční dopravu, Společenství autodopravců Čech a Moravy, Ústav logistiky a managementu dopravy Fakulty dopravní ČVUT a další subjekty.

Čtvrté téma konference:

Tachografy první a druhé generace a jejich přínos pro dopravce a řidiče Ing. Jiří Novotný Nové evropské předpisy a aktivity výrobců záznamových zařízení mají dopad jak na tachografy první generace (digitální tachografy), tak na tachografy druhé generace (inteligentní tachografy), a to jak z pohledu dopravců, tak z pohledu řidičů. Pomáhají tyto změny podnikatelům v plnění jejich povinností a řidičům při rozhodování a dodržování předpisů v sociální oblasti?

Další témata a podrobnosti o akci najdete na webových stránkách konference http://www.konference-autodoprava.cz/.